Przejdź do głównej zawartości

Szerokie spojrzenie na świat

Zawody, na które będzie zapotrzebowanie również w przyszłości: inżynierowie środowiska szukają holistycznych rozwiązań problemów związanych ze zmianami klimatu.

Gunda Achterhold, 21.07.2022
Inżynieria środowiska: studia na rzecz świata przyjaznego do życia
Inżynieria środowiska: studia na rzecz świata przyjaznego do życia © Adobe Stock

Profesor Jörg E. Drewes wykłada na Uniwersytecie Technicznym w Monachium od 2013 roku. Doradza również niemieckiemu rządowi federalnemu. Tutaj przybliża przedmiot inżynierii środowiska:

„Globalne zmiany stawiają przed społecznością światową ogromne wyzwania. Już same skutki zmiany klimatu zmuszają nas do zastanowienia się, jak w przyszłości możemy jeszcze efektywniej wykorzystywać zasoby – dotyczy to w równym stopniu wody, gleby i powietrza. Inżynieria środowiska może wnieść pozytywny wkład w poprawę zrównoważonej ochrony środowiska. Interesują ją rozwiązania całościowe, przy czym zawsze brane są pod uwagę skutki podejmowanych działań. Większość naszych absolwentów pracuje w biurach inżynierskich, w administracji, u producentów lub u operatorów zakładów. Na poziomie krajów związkowych i federalnym, a także międzynarodowym.

Prof. dr inż. Jörg E. Drewes, Uniwersytet Techniczny w Monachium, doradza również rządowi federalnemu.
Prof. dr inż. Jörg E. Drewes, Uniwersytet Techniczny w Monachium, doradza równie © TU München

W naszym programie spotykamy się z wysoce zmotywowanymi młodymi ludźmi, którzy chcą przyczynić się do tworzenia zdrowego środowiska. To, co ich wyróżnia, to szerokie spojrzenie na świat. Są otwarci na dostrzeganie powiązań i szukanie interdyscyplinarnych rozwiązań. Inżynierowie środowiska przyjmują zatem rolę pośrednika pomiędzy bardzo ukierunkowanymi dyscyplinami, takimi jak inżynieria mechaniczna czy cywilna, a tym, co jest wymagane w praktyce.

Inżynierowie środowiska pełnią tu rolę pośrednika.
Prof. dr inż. Jörg E. Drewes, Uniwersytet Techniczny w Monachium (TUM)

Do klasycznych nauk inżynierii środowiska, oprócz wody, powietrza i gleby, zalicza się także gospodarkę cyrkularną. Na Uniwersytecie Technicznym w Monachium stawiamy nieco inne akcenty w ramach specjalizacji woda, zrównoważone i zasobooszczędne budownictwo, mobilność i alpejskie zagrożenia naturalne, aby zaoferować rozwiązania dla głównych wyzwań związanych ze zmianami klimatu. Ekstremalne susze i rosnąca liczba gwałtownych powodzi wymagają odpowiednich rozwiązań.

Uniwersytet Techniczny w Monachium – wiodąca uczelnia w Niemczech
Uniwersytet Techniczny w Monachium – wiodąca uczelnia w Niemczech © Heddergott, Andreas / TUM

Nasze niemieckojęzyczne kierunki studiów licencjackich pozwalają najpierw zrozumieć podstawowe procesy. Podstawy naukowe, wyższa matematyka dla inżynierów, ale także termodynamika i inżynieria procesowa są częścią programu nauczania. Na kierunkach magisterskich, które wszystkie są prowadzone w języku angielskim, studenci pogłębiają swoją wiedzę w dwóch specjalizacjach, realizują zorientowany na praktykę studencki projekt badawczy i przedstawiają końcową pracę magisterską. Treści studiów sięgają od zastosowań inżynierii procesowej w uzdatnianiu wody, hydrologicznej oceny powodzi i preparatyki chemikaliów i patogenów w środowisku, aż do zasobooszczędnego budownictwa i nowych koncepcji transportu. Bowiem w obliczu stale rosnących temperatur, palącym pytaniem jest, jak stworzyć miasta, w których za 20 lat nadal będziemy czuć się komfortowo.”

Prof. Dr inż. Jörg E. Drewes, profesor zwyczajny w Katedrze i Instytucie Badawczym Miejskiej Gospodarki Wodnej na Uniwersytecie Technicznym w Monachium, Akademicki Dyrektor Programowy i członek Niemieckiego Komitetu Doradczego ds. Zmian Globalnych (WBGU). Prowadził badania i zajęcia m.in. w USA, Arabii Saudyjskiej i Australii.

© www.deutschland.de