Czego możemy nauczyć się od Austrii?

Prosty system emerytalny zapewnia osobom starszym dobrą opiekę.

Rentner
K.-U. Häßler - stock.adobe.com

Z czego będę żyć na starość? To ważne pytanie dla młodych ludzi. W wielu krajach odpowiedź brzmi: z emerytury. Następnie pojawia się pytanie: czy dam radę finansować swoje utrzymanie z emerytury? Ogólnej odpowiedzi dostarcza OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Dokumentuje ona świadczenia emerytalne w zestawieniach porównawczych na skalę światową.

Emeryci w badanych krajach otrzymują średnio 58,6 procent swojego ostatniego dochodu netto. Na przykład Niemcy znajdują się poniżej średniej OECD (51,9 procent w 2018 roku), Austria osiąga wynik znacznie powyżej tej średniej (89,9 procent w 2018 roku). Średnia emerytura w Niemczech wynosi 900 euro przed opodatkowaniem, w Austrii 1 400 euro. Według Eurostatu zagrożenie ubóstwem emerytów w 2017 roku wynosiło 17 procent w Niemczech i 12 procent w Austrii.

Co wyróżnia system austriacki?

Ustawowe ubezpieczenie emerytalne w Niemczech jest obowiązkowe dla osób zatrudnionych za wynagrodzeniem i jest finansowane z ich składek. Urzędnikom państwowym emeryturę zapewnia państwo, a osoby prowadzące własną działalność gospodarczą nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu. W Austrii wszystkie osoby zajmujące się pracą zarobkową, niezależnie od tego, czy są to osoby zatrudnione za wynagrodzeniem, urzędnicy państwowi czy osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, wpłacają składki na ubezpieczenie emerytalne. Stawki składek są o około cztery punkty procentowe wyższe niż w Niemczech. Emerytury w Austrii są wypłacane ze składek i dotacji państwowych z dochodów podatkowych. Ze względu na niższe składki na ubezpieczenie zdrowotne i brak ubezpieczenia na wypadek długotrwałej opieki składki na ubezpieczenie społeczne w Austrii są ogólnie niższe niż w Niemczech.

Zabezpieczony finansowo: emeryt podczas gry w szachy w Salzburgu
Zabezpieczony finansowo: emeryt podczas gry w szachy w Salzburgu picture alliance / Markus C. Hur

Jak wygląda emerytura w Austrii?

W Austrii emerytura jest wypłacana w 14 ratach, tzn. istnieje „dodatek urlopowy i bożonarodzeniowy”. Ponieważ długość okresu składkowego jest wysoko oceniana, również osoby o niskich dochodach, które pracują przez wiele lat, otrzymują godziwą emeryturę. Ponadto osoby, które otrzymują mniej niż 933 euro emerytury miesięcznie, otrzymują do tej kwoty dopłatę, niezależnie od ich majątku. W przeliczeniu na dwanaście wypłat minimalna emerytura wynosi zatem 1 089 euro, czyli jest znacznie wyższa od średniej emerytury w Niemczech. Jeśli w Niemczech emerytura okaże się niewystarczająca, można w urzędzie pomocy społecznej złożyć wniosek o podstawowe zabezpieczenie.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: