Motor napędowy rynku pracy dla uchodźców

Konkurs Special Impact Award nagradza socjalne startupy, które ułatwiają uchodźcom start na rynku pracy. Oto najsilniejsze drużyny 2018.

„MITmacher“: Integracja poprzez zaangażowanie w działalność wolontariacką.
„MITmacher“: Integracja poprzez zaangażowanie w działalność wolontariacką. KfW Stiftung/Abbi Wensyel

Dobra, odpowiadająca osobistym kwalifikacjom praca w niemieckim przedsiębiorstwie – taki cel przyświeca wielu uchodźcom w Niemczech. Program pomocowy „Przybysze. Perspektywy w Niemczechfundacji niemieckiego Banku Odbudowy i Social Impact, agencji innowacji społecznej, wspiera socjalne startupy, które kwalifikują i zatrudniają uchodźców. Przedstawiamy czterech faworytów do nagrody Special Impact Award, która wręczona zostanie 18. października we Frankfurcie.

Zdobywanie nowej świadomości

„MITmacher“ z Hamburga integruje i kwalifikuje migrantów poprzez działalność wolontariacką. Tym samym projekt stawia na zmianę perspektywy. Poczuć się potrzebnym zamiast być osobą korzystającą z pomocy – „To przywraca samoświadomość i siłę, które pomagają aktywnie kształtować własną przyszłość”, mówi inicjatorka Anne Busch. Wszyscy na tym zyskują: organizacje społeczne, takie jak domy seniora, otrzymują zmotywowanych pomocników, a wolontariusze ważne zadania, poprawiają swoją znajomość języka i poznają Niemcy.

Budowanie muzycznych mostów

Frankfurcki projekt „Mosty – muzyka łączy“ zaprasza na wspólną scenę lokalnych muzyków i uchodźców. Integracja w relacjach muzycznych i międzyludzkich: inicjatorzy dbają o to, aby znajdujący się wśród uchodźców muzycy nawiązywali kontakty, mogli wykonywać swój zawód i otrzymywali godne honoraria. „Konstruktywna współpraca pozwala doświadczać zdolności improwizacji, innowacji i zarządzania różnorodnością”, mówi Johanna-Leonore Dahlhoff. Flecistka kieruje projektem, który w ramach ponad 170 występów zrzeszył już 100 muzyków z Frankfurtu i z całego świata.

Gotowanie na rzecz wspierania tolerancji

Stowarzyszenie „Poszerzać swoje horyzonty poprzez gotowanie Monachium“ wspiera przyjacielskie więzi między uchodźcami a tubylcami. Stanowi ono część ogólnokrajowej sieci w ponad 30 miastach oraz regularnie zaprasza na międzykulturowe imprezy kulinarne, organizowane również w kawiarni, należącej do uniwersytetu ludowego w Monachium. „Kształcenie jest centralnym aspektem kawiarni”, wyjaśnia dyrektor Jasmin Seipp. Nawet jeżeli umiejętności nie są jeszcze wystarczające, aby wejść na wolny rynek pracy, uchodźcy doskonalą się w zakresie swoich codziennych zadań i poprawiają swoją kompetencję językową.

Kształcenie mediatorów międzykulturowych

Samostanowienie i zdrowie umysłowe stanowią priorytet berlińskiego startupu „R3SOLUTE“. Założycielką projektu w zakresie zarządzania kryzysem jest Helen Winter, prawniczka w dziedzinie prawa międzynarodowego. „Uchodźcy uczą się rozwiązywania konfliktów i przejmowania odpowiedzialności”, wyjaśnia współzałożyciel Sebastian Winter, neuronaukowiec i przyszły lekarz. Projekt zajmuje się kształceniem uchodźców w zakresie mediacji. Pełniąc funkcję międzykulturowych trenerów pomagają na przykład przy rozwiązywaniu problemów w zbiorowych ośrodkach noclegowych. Innym punktem ciężkości jest przezwyciężenie psychologicznych traum wśród uchodźców.

© www.deutschland.de