Barışçıl Sinyaller Vermek

Deutschland als Partner in der Welt
Almanya’nın barış, güvenlik, demokrasi ve insan hakları için uluslararası düzeyde verdiği uğraş

Video

Multilateralism