Jak funkcjonuje niemiecki system podatkowy

Niemiecki system podatkowy stara się sprawiedliwie rozłożyć obciążenia. Zasada, która jest szczególnie widoczna w przypadku podatku dochodowego.

Podatek dochodowy: co pozostaje z wynagrodzenia netto?
Podatek dochodowy: co pozostaje z wynagrodzenia netto? mediaphotos/Getty Images

W Niemczech istnieją różne rodzaje podatków, takie jak podatek dochodowy, podatek od działalności gospodarczej lub podatek obrotowy. Są one najważniejszym źródłem dochodów państwa, z którego finansuje ono wydatki na wspólne dobro, takie jak zabezpieczenie społeczne, edukacja, zdrowie czy infrastruktura transportowa. Niemiecki system podatkowy opiera się na efektywności, przejrzystości i sprawiedliwości.

Efektywność

Jeżeli wydajność danej osoby mierzona jest w kategoriach dochodu, oznacza to przede wszystkim: Ten sam dochód, to samo obciążenie podatkowe. Różne dochody, różne poziomy podatku dochodowego. W związku z tym niższe dochody są opodatkowane tylko na niskim poziomie, a dochody osób o wyższych dochodach na wyższym poziomie.

Osoba fizyczna płaci podatki tylko wtedy, gdy jest w stanie to zrobić. W związku z tym istnieje zwolnione z podatku minimum socjalne - tylko ci, którzy zarabiają więcej niż 9 168 euro rocznie, płacą podatki. Również minimum socjalne dzieci nie może być opodatkowane. Państwo przyznaje rodzicom ulgę podatkową w wysokości 7 620 euro rocznie dla ich dzieci.

Sprawiedliwość

Z zasady jednolitości podatnicy powinni być w stanie wywnioskować, że rodzaj i kwota podatków są sprawiedliwe. W najlepszym przypadku oznacza to, że zaakceptują i zapłacą podatki.

Przejrzystość

Przepisy podatkowe, regulacje i administracja powinny być zrozumiałe dla wszystkich.

Podatek dochodowy dla (prawie) wszystkich

Każdy, kto zarabia w Niemczech pieniądze, musi w przypadku zarobków wyższych niż 9168 euro rocznie zapłacić państwu ich część. Zagwarantuje to, że każdy wniesie swój wkład w życie społeczności. Pracownicy muszą płacić podatek dochodowy tak samo jak emeryci lub osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.

Stawki podatkowe i ich progi

W przypadku podatku dochodowego opodatkowanie według wyników przeprowadzane jest w oparciu o „liniowo-progresywną taryfę podatkową”. Oznacza to, że różnym poziomom taryfy podatkowej odpowiadają różne stawki podatkowe - im wyższe dochody, tym wyższy procentowy udział w podatku.

Wynagrodzenie brutto i netto

Podatek od wynagrodzeń jest wykazywany na odcinku wynagrodzenia pracownika, stanowi on zaliczkę na podatek dochodowy. Pracownicy są klasyfikowani według klas podatkowych. Indywidualna sytuacja podatnika - np. samotny lub z rodziną - jest już uwzględniana w podatku dochodowym.

Pracodawca odlicza podatek od wynagrodzeń i składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia brutto i odprowadza je do urzędu skarbowego jeszcze przed wypłatą wynagrodzenia netto swoim pracownikom. Na koniec roku podatnicy mogą złożyć w urzędzie skarbowym deklarację podatkową i w przypadku nadpłaty podatki zostaną im zwrócone.

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: