Gospodarka

Niemcy są czwartą co do wielkości gospodarką na świecie, bardzo innowacyjną i zorientowaną na eksport. Przyszłość tej gospodarki leży w przemyśle  4.0.

Globalny gracz

Dlaczego niemiecka gospodarka odnosi takie sukcesy na arenie międzynarodowej? Oczywiście zasługą są dobre produkty. Ale również te pięć czynników ma decydujące znaczenie.