Przejdź do głównej zawartości

Pisanie na wygnaniu

Hannah Arndt Initiative wspiera zagrożonych dziennikarzy, na przykład z Afganistanu. 

Lauralie Mylène Schweiger , 21.01.2023
Sieć oferuje dziennikarzom ochronę oraz podnoszenie umiejętności.
Sieć oferuje dziennikarzom ochronę oraz podnoszenie umiejętności. © Adobe Stock/oksix

Reżimy totalitarne utrudniają pracę dziennikarzom na całym świecie. Niemiecka Hannah Arndt Initiative to sieć społeczeństwa obywatelskiego, która wspiera zagrożonych pracowników mediów z Afganistanu, Białorusi, Rosji i Ukrainy. Została powołana do życia w 2022 roku przez Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów. Andrea Marshall jest kierownikiem projektu Ucieczka i Dialog Azja Południowa w Akademii Deutsche Welle. W ramach projektu „Space for Freedom” (po polsku: Przestrzeń dla Wolności) będącego częścią Hannah Arndt Initiative, sieć angażuje się na rzecz afgańskich dziennikarzy na uchodźstwie. 

Andrea Marshall z Akademii Deutsche Welle
Andrea Marshall z Akademii Deutsche Welle © Andrea Marshall

Pani Andreo, w jaki sposób projekt pomaga dziennikarzom z Afganistanu?
W ramach projektu „Space for Freedom” wsparliśmy dotychczas 20 dziennikarzy, którzy uciekli do krajów sąsiadujących z Afganistanem po przejęciu władzy przez talibów w sierpniu 2021 roku. W bieżącym roku 2023 chcemy otoczyć opieką 45 dziennikarzy. Z jednej strony wspieramy ich finansowo. Z drugiej strony oferujemy im również warsztaty online, aby mogli kontynuować pracę na wygnaniu. 

Jak wygląda wsparcie pracy dziennikarskiej? 
Uczymy przykładowo „mobilnego raportowania”, aby dobrze przygotować ich do relacjonowania będąc na wygnaniu. Wszyscy nasi trenerzy pochodzą z Afganistanu i są rodzimymi użytkownikami języka dari lub paszto. Mamy ponadto ugruntowany dział programowy w Deutsche Welle, którego członkowie mówią również w języku dari i paszto. Oni także przeprowadzili część warsztatów, byli mentorami dla stypendystów oraz pracowali z dziennikarzami nad raportami z zapewnieniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa. 

Ten projekt uwalnia mnie od samotności, rozpaczy i wielkiego strachu przed zapomnieniem.
Uczestniczka z Afganistanu

Do kogo skierowane są relacje dziennikarzy pracujących na wygnaniu?
40 reportaży powstałych w ramach tego projektu zostało opublikowanych przez Deutsche Welle w języku dari i paszto. Skierowane są do ludności w Afganistanie, ale także do tych, którzy stamtąd uciekli. Naszym celem było zapewnienie mieszkańcom pozostającym w kraju ojczystym, jak również osobom w krajach przyjmujących wysokiej jakości reportaży. Jednak program ma przede wszystkim służyć jako pomoc na start. Dziennikarze po przeszkoleniu nie pracują dla nas, lecz odnajdują własną drogę. Czasami możemy im także w tym pomóc. 

W szczególności kobiety cierpią pod rządami talibów. Ilu dziennikarkom udało się pomóc w ramach programu?
Do tej pory wsparliśmy dwunastu mężczyzn i osiem kobiet, co jest dobrym wynikiem biorąc pod uwagę dotychczasowe warunki pracy. Pod rządami talibów kobiety mogą pracować tylko w nielicznych obszarach, a na wygnaniu ich aktywność zawodowa jest również mocno ograniczona z różnych powodów. Dlatego szczególną wagę przywiązujemy do współpracy z trenerkami i konsultantkami, którym uczestniczki mogą się zwierzyć. 

© www.deutschland.de 

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: