Przejdź do głównej zawartości

Studia mimo prześladowań

Program Hilde Domin pomaga ludziom w niebezpieczeństwie kontynuować swoją akademicką ścieżkę w Niemczech: najważniejsze fakty. 

Lauralie Mylène Schweiger , 21.01.2023
Przyznano już około 160 stypendiów.
Przyznano już około 160 stypendiów. © StefanZeitz

Co daje program Hilde Domin?
„Chcielibyśmy pomagać ludziom, którzy ze względu na represje w swoim kraju nie mogą kontynuować swojej akademickiej ścieżki” – mówi Philipp Effertz, kierownik referatu Bliskiego i Środkowego Wschodu na Deutscher Akademische Austauschdienst (DAAD) (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej), odpowiedzialny za program Hilde Domin. Stypendystom opłaca się czynsz i koszty utrzymania, tak aby mogli kontynuować w Niemczech swoje studia. DAAD przyznaje 50 stypendiów rocznie dzięki programowi Hilde-Domin, co jest finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RFN. Dzięki środkom specjalnym MSZ możliwe są dodatkowe stypendia dla obywateli Iranu.  

Kto może się ubiegać?
O stypendium z programu mogą ubiegać się studenci wszystkich form i kierunków studiów, którzy zostali zgłoszeni przez swoją uczelnię wyższą lub organizację społeczną. Kandydaci muszą również udowodnić swoje zaangażowanie społeczne. Wielu stypendystów angażuje się w pomoc studentom w ich ojczyznach – opowiada Effertz. „Obojętnie, czy w końcu wrócą, czy też nie, stypendyści będą wzbogaceniem dla danego społeczeństwa”.

Czy osobiste zagrożenie odgrywa jakąś rolę?
Tak, podczas selekcji DAAD zwraca szczególna uwagę na zagrożenie indywidualne: wszyscy muszą przedstawić na piśmie, na czym polega ich stan zagrożenia – mówi Effertz. „Dodatkowo są kandydaci, którzy składają inne dokumenty, np. świadectwa dojrzałości. Ale to tylko opcjonalnie”. Podczas rozmowy komisja koncentruje się na aspektach akademickich. „Kwestie bezpieczeństwa byłyby zbyt ryzykowne”.  

Philipp Effertz koordynuje program Hilde Domin.
Philipp Effertz koordynuje program Hilde Domin. © Philipp Effertz/DAAD

Czy oprócz programu studiów przekazywane są jeszcze jakieś inne treści?
Magistranci i doktoranci z dofinansowaniem biorą udział w interdyscyplinarnym programie towarzyszącym. Poznają przy tym lepiej niemiecki system edukacyjny i społeczny. Ponadto zdobywają kwalifikacje potrzebne na niemieckim i międzynarodowym rynku pracy oraz mogą np. wziąć udział w szkoleniach aplikacyjnych: „Powinni mieć perspektywę, czy to w Niemczech czy w swoich ojczyznach”.

Jak popularny jest program?
Bardzo popularny: na 50 miejsc rocznie przypada około 5000 aplikacji. Pozytywne są też doświadczenia tych, którzy już przeszli program. Philipp Effertz: „Poprzez informacje zwrotne widzimy: bez programu stypendyści nie mieliby możliwości kontynuacji swojej edukacji, tak jak to się dzieje teraz”. 

© www.deutschland.de 

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: