Przejdź do głównej zawartości

Pomoc dla zagrożonych studentów

Prawo do edukacji: Niemcy uruchamiają program stypendialny, aby wspierać zagrożonych studentów i doktorantów z całego świata.

Kim Berg, 20.04.2021
 Protestujące studentki na Białorusi 2020.
Protestujące studentki na Białorusi 2020. © dpa

Coraz częściej badacze i studenci prześladowani są za swoją pracę naukową lub zaangażowanie na rzecz demokracji i wolności w swoich krajach. Z tego powodu wolność nauki na całym świecie znajduje się pod coraz większą presją: według „Raportu Wolności Akademickiej 2020” (AFi) 80 procent ludzi żyje w krajach, które ograniczają wolność akademicką.

Studia i badania w bezpiecznych warunkach

Dzięki nowemu programowi stypendialnemu Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) pomaga studentom i doktorantom na całym świecie w realizacji ich prawa do nauki. „Niestety, wciąż na nowo doświadczamy, że na całym świecie również studenci i doktoranci są zastraszani i odmawia się im prawa do edukacji”, mówi prezes DAAD prof. Joybrato Mukherjee. W ramach programu „Studenci w zagrożeniu – Hilde Domin” co roku dofinansowanie na rozpoczęcie lub kontynuację swoich studiów lub badań w Niemczech w bezpiecznych warunkach otrzymuje do 50 stypendystów i stypendystek.

Niestety, wciąż na nowo doświadczamy, że na całym świecie również studenci i doktoranci są zastraszani i odmawia się im prawa do edukacji.
Joybrato Mukherjee

Program jest finansowany przez Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych. „Dzięki Programowi im. Hilde Domin udostępniamy akademicką strefę bezpieczeństwa dla studentów oraz badaczek i badaczy, którzy są zagrożeni lub prześladowani. Cieszę się, że wnosimy w to naprawdę znaczący wkład w postaci 8,6 mln euro do 2027 roku. W pierwszym roku skoncentrujemy się na Białorusi i będziemy pomagać dokładnie tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne”, powiedział minister spraw zagranicznych Heiko Maas.

Dowolność w wyborze kursów

Studenci i doktoranci mają możliwość podjęcia wybranych przez siebie kierunków studiów. Wyjątkiem są kierunki medyczne i artystyczne, które wymagają wysokiego wskaźnika numerus clausus lub testu uzdolnień artystycznych. Stypendium pokrywa wszystkie niezbędne koszty związane z pobytem studyjnym i badawczym w Niemczech. Przewidziane jest również dofinansowanie kosztów podróży, jak również uczestnictwo w poprzedzającym studia kursie języka niemieckiego, w zależności od znajomości języka wymaganej dla planowanego rodzaju studiów lub projektu doktoranckiego.

DAAD

Potencjalni stypendyści nie mogą jednak sami ubiegać się o miejsce, lecz muszą zostać wskazani przez instytucję z siedzibą w Niemczech. Może to być akredytowana uczelnia wyższa lub organizacja, która prowadzi działalność naukową, badawczą i dydaktyczną lub zajmuje się ochroną praw człowieka, promowaniem demokracji, praworządności lub budowaniem pokoju.

Wspieranie rozwoju w krajach pochodzenia

Długofalowym celem DAAD i Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest kształcenie studentów i naukowców w Niemczech w taki sposób, aby po ukończeniu studiów mogli oni wnieść istotny wkład w polityczny, gospodarczy i społeczny rozwój swoich krajów pochodzenia. Z tego względu wszyscy beneficjenci biorą również udział w towarzyszącym programie z zakresu nauk społecznych, który ma na celu zapewnienie im dalszego szkolenia zawodowego i osobistego. Program stypendialny nosi imię pisarki Hilde Domin. Jako młoda kobieta uciekła z Europy przed faszyzmem, a po zakończeniu wojny wróciła do Niemiec.   

Więcej informacji znajdziesz tutaj: Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)

© www.deutschland.de