Przejdź do głównej zawartości

Kobiety w roli mediatorek

Niemcy wspierają na całym świecie projekty, które mają na celu włączenie kobiet w procesy pokojowe oraz wzmocnienie ich praw. Trzy przykłady.

Maren van Treel, 25.02.2021
Kobiety powinny uczestniczyć w procesach pokojowych.
Kobiety powinny uczestniczyć w procesach pokojowych. © JonoErasmus - stock.adobe.com

Kobiety powinny mieć równe prawa do udziału w procesach pokojowych i ochrony w konfliktach zbrojnych – tak postanowiła Rada Bezpieczeństwa ONZ w rezolucji 1325 już w 2000 roku. Od tego czasu Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspiera projekty, które się do tego przyczyniają.

Afganistan: ochrona narażonych na niebezpieczeństwo aktywistek

Praca na rzecz pokoju i praw człowieka w Afganistanie jest niebezpieczna. Dlatego też działaczki na rzecz pokoju są często narażone na niebezpieczeństwo i potrzebują bezpiecznego schronienia. Jednym z takich miejsc jest Centrum Ochrony, w którym schronienie może znaleźć około 50 działaczek na rzecz pokoju i obrończyń praw człowieka oraz ich dzieci, gdy znajdują się w sytuacji poważnego zagrożenia – i to tak długo, dopóki sytuacja bezpieczeństwa w ich krajach ojczystych nie pozwoli im na powrót. Oprócz schronienia centrum oferuje im pomoc psychologiczną, medyczną oraz porady prawne. Niemcy wspierają Centrum Ochrony od czerwca 2020 roku.

Mjanma: większa znajomość praw

Niemcy wspierają sieć obrończyń praw człowieka z plemienia Rohingya w ich działaniach na rzecz ich sprawy. Rohingya to mniejszość muzułmańska w Myanmarze, która od dziesięcioleci jest tam dyskryminowana i prześladowana. W 2017 roku setki tysięcy z nich uciekło przed przemocą w kraju. W ramach projektu 15 kobiet z plemienia Rohingya przechodzi szkolenie z zakresu praw człowieka i praw kobiet. Dodatkowo otrzymują one pomoc przy wdrażaniu ich własnych strategii, dzięki którym będą mogły upominać się o swoje prawa na poziomie lokalnym i międzynarodowym. Partnerem projektu jest „Legal Action Worldwide” (LAW), organizacja pozarządowa, która zapewnia pomoc prawną ofiarom naruszeń praw człowieka na terenach objętych konfliktem.

Burundi: ekonomiczne wspieranie kobiet

Ekonomiczne wspieranie kobiet może służyć pokojowi. Jest to jeden z wniosków płynących z finansowanego przez Niemcy projektu w Burundi. Partnerem projektu jest fundacja „Women's Peace and Humanitarian Fund” (WPHF), która wspiera sieć kobiet-mediatorek w Burundi, mającą na celu rozwiązywanie lub zapobieganie konfliktom na poziomie lokalnym. Mediatorki przekonały się, że pokojowi służy również ekonomiczne wzmacnianie kobiet. Kobiety, które przeszły szkolenia i otrzymały mikrokredyty, są bowiem silnie zaangażowane w pokojowe współistnienie w swoich krajach.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://ohnefrauenkeinfrieden.de/

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: