Przejdź do głównej zawartości

„Kryzys praw człowieka”

Autorytarne rządy wykorzystują pandemię do podważania praw człowieka, mówi Markus N. Beeko z Amnesty International.

Helen Sibum, 09.12.2020
Markus N. Beeko, Amnesty International
Markus N. Beeko, Amnesty International © Amnesty International

Jako sekretarz generalny niemieckiej sekcji Amnesty International Markus N. Beeko uważnie obserwuje rozwój sytuacji na świecie podczas pandemii koronawirusa. W wywiadzie obrońca praw człowieka wyjaśnia niebezpieczeństwa, które widzi.

W jakim stopniu kryzys koronawirusowy wiąże się z prawami człowieka?

Kryzys Covid-19 jest kryzysem praw człowieka. Wiele państw zawodzi w zakresie ochrony osób szczególnie narażonych. Ludzie, którzy już wcześniej byli pozbawieni niezbędnych środków do życia, są teraz niezwykle zagrożeni. Ponadto Amnesty zauważa, że autorytarne rządy podważają wolności i prawa. Dokonują one wdrażania środków w sposób samowolny i z użyciem bezprawnej przemocy. Widzimy również, że pod pretekstem koronawirusa wprowadzane są systemy nadzoru, a niepożądani dziennikarze i obrońcy i obrończynie praw człowieka są prześladowani.

 

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Które prawa człowieka są szczególnie zagrożone?

Prawo do ochrony zdrowia i dostępu do wody, żywności, urządzeń sanitarnych i schronienia. Dotyczy to w szczególności grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, takich jak bezdomni, dzieci, więźniowie lub mieszkańcy domów spokojnej starości i ośrodków dla uchodźców. Zagrożone jest również prawo do gromadzenia się i stowarzyszania, wolność prasy i informacji, ochrona danych i prywatności. Wszelkie ograniczenia tych praw muszą być współmierne, ograniczone w czasie i podlegać kontroli pod kątem przestrzegania praworządności.

Jak można temu przeciwdziałać i jakie działania podejmuje Amnesty?

Szczególnie w sytuacjach kryzysowych należy przestrzegać zasad państwa prawa i standardów praw człowieka. Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim, transparentność wobec mediów i ocena środków stanowią część skutecznego zarządzania kryzysowego. Amnesty przypomina o tym rządom na całym świecie. Dokumentujemy, gdzie łamane są prawa człowieka i nadajemy tym przypadkom rozgłos.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: