Przejdź do głównej zawartości

Efekty niemieckiej polityki rozwojowej

W ramach polityki rozwojowej Niemcy współpracują z 65 krajami partnerskimi. Tutaj dowiesz się wszystkiego o współpracy rozwojowej z Niemcami. 

03.04.2024
Minister rozwoju Svenja Schulze w Burkina Faso
Minister rozwoju Svenja Schulze w Burkina Faso © picture alliance / Ute Grabowsky/BMZ/photothek.de

Co Niemcy rozumieją przez współpracę rozwojową?

Współpraca rozwojowa opisuje zaangażowanie Niemiec w poprawę warunków życia w krajach rozwijających się. Przez długi czas nazywano ją pomocą rozwojową. Tego określenia już się nie używa, ponieważ rząd niemiecki postrzega te kraje jako równych partnerów z którymi współpracuje, aby osiągnąć wspólny cel. Współpraca rozwojowa obejmuje zatem nie tylko współpracę finansową, ale przede wszystkim techniczne i personalne formy wsparcia i doradztwa.   

Kto odpowiada za niemiecką współpracę rozwojową?  

Za współpracę rozwojową odpowiada Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Ważną instytucją w tym kontekście jest również bank rozwoju Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Oprócz lokalnych obszarów w Niemczech i Europie, bank rozwoju KfW od strony finansowej wspiera np. realizację celów ochrony klimatu w krajach rozwijających się, czy reformy zachodzące w tych krajach. Spółka Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) realizuje dla różnych klientów usługi związane ze współpracą międzynarodową. Firma jest własnością federalną i jest największym podmiotem zajmującym się współpracą rozwojową w Niemczech. Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD)) udziela stypendiów i angażuje się w rozwój systemów szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich. Do podmiotów wspierających współpracę rozwojową należą również związki przedsiębiorców, izby przemysłowo-handlowe, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Współpraca rozwojowa jest zatem nie tylko domeną polityczną, lecz także angażuje znaczne części społeczeństwa.  

Co Niemcy uważają za dobrą współpracę rozwojową?  

Dla Ministerstwa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju dobra współpraca rozwojowa jest ukierunkowana na przyszłość, nie zapominając o teraźniejszości: Dlatego w ostatnim czasie pomoc rozwojowa uwzględniała pandemię Covid-19 i jej konsekwencje, konflikty siłowe, takie jak rosyjska wojna napastnicza w Ukrainie czy kryzys klimatyczny

Jakie są rodzaje współpracy rozwojowej?  

Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju przyjmuje różne podejścia: na przykład w ramach pomocy bezpośredniej rządy danych krajów otrzymują pożyczki lub korzystają z usług doradczych świadczonych przez niemieckich ekspertów. Inną formą współpracy rozwojowej jest współpraca za pośrednictwem UE i jej państw członkowskich. Według Ministerstwa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zapewniają one prawie połowę współpracy międzynarodowej i są największym darczyńcą na świecie. Pierwsze miejsce na liście międzynarodowych darczyńców zajmują USA, Niemcy są na drugim miejscu.  

Z jakimi krajami Niemcy współpracują szczególnie blisko? 

Niemiecka polityka rozwojowa współpracuje z 65 krajami partnerskimi. Do ważnych „globalnych partnerów” Ministerstwa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju należą również nowo uprzemysławiające się kraje, takie jak Brazylia, Indie, Indonezja, Meksyk, Peru, RPA czy Wietnam. Współpraca z tymi krajami jest stale pogłębiana.