Przejdź do głównej zawartości

Orędownicy sprawiedliwości

Kassandra i Leon angażują się jako ambasadorzy młodego pokolenia ONE na rzecz postępu socjalnego. Zapytaliśmy, co ich motywuje.  

Clara Krug , 26.02.2023
ONE  Jugendbotschafterinnen und -botschafter
© www.one.org

Ponad 320 ambasadorów młodego pokolenia z ponad 30 krajów wspomaga działalność organizacji rozwojowej ONE. Ich wspólny cel: Zwalczanie skrajnego ubóstwa i zapewnienie globalnej sprawiedliwości . Zapytaliśmy dwoje z nich, co motywuje ich i skłania do zaangażowania . 

Kassandra Kate Ramey angażuje się w działania na rzecz walki z ubóstwem i równowagi gospodarczej.
Kassandra Kate Ramey angażuje się w działania na rzecz walki z ubóstwem i równow © One Deutschland

Kassandra Kate Ramey od 2012 roku jest ambasadorem młodego pokolenia ONE i angażuje się w walkę przeciwko skrajnemu ubóstwu. Oprócz tego, ta mająca 29 lat studentka prawa z Bonn uruchomiła pod hasłem #iseeracism na Instagramie swoją własną kampanię skierowaną przeciwko rasizmowi. 

„W naszym w gruncie rzeczy bardzo postępowym świecie 700 milionów ludzi żyje w ogromnej biedzie. Jest wielu ludzi, których prawa do edukacji są ograniczone i których podstawowe prawa człowieka są łamane. Nie akceptuję tej niesprawiedliwości. Jako ambasador młodego pokolenia w organizacji ONE angażuję się wraz z innymi młodymi ludźmi na rzecz zrównoważonej polityki rozwoju i dążę do stworzenia bardziej sprawiedliwego świata, w którym nie będzie miejsca na skrajne ubóstwo. Konkretnie pracujemy nad tym, aby zwrócić uwagę decydentów politycznych i opinii publicznej na globalne kwestie dotyczące biedy, edukacji, równości płci, zdrowia i zmiany klimatu.  

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Temat, który szczególnie leży mi na sercu, to różnorodność kulturowa. Moja mama urodziła się na Filipinach, mój ojciec to Amerykanin, dorastałam w Niemczech. Mój rozwój ukierunkowały różne kultury i światopoglądy. Angażując się w działania zmierzające do utworzenia sprawiedliwego świata, możemy przyczyniać się do tego, aby zapewnić równe szanse wszystkim ludziom, niezależnie od ich pochodzenia, koloru skóry, religii lub orientacji seksualnej.” 

Leon Haziraj pracuje intensywnie nad osiągnięciem celów zrównoważonego rozwoju Narodów Zjednoczonych.
Leon Haziraj pracuje intensywnie nad osiągnięciem celów zrównoważonego rozwoju N © Vladislav Ghervasev

Leon Haziraj ma 21 lat, studiuje ekonomię polityczną na Uniwersytecie w Mannheim i pracuje jako pomocnik z ramienia studentów w katedrze polityki gospodarczej. Jako ambasador młodego pokolenia ONE angażuje się między innymi w działania na rzecz globalnej równości pod względem edukacji.

„W organizacji ONE wspólnie z 50 innymi ambasadorami młodego pokolenia z Niemiec podejmuję działania na rzecz globalnej równości: rozmawiamy z decydentami i organizujemy akcje, podczas których zwracamy uwagę na to, w jakich aspektach Niemcy mogą silniej działać na arenie międzynarodowej. W 2022 roku zebraliśmy na przykład tysiące pocztówek i wiadomości, które przekazaliśmy osobiście Wolfgangowi Schmidtowi, szefowi urzędu kanclerza federalnego. Konkretnie działam na rzecz tego, aby osiągnięte zostały cele zrównoważonego rozwoju Narodów Zjednoczonych, tak by każdy człowiek niezależnie od miejsca urodzenia mógł wieść godne życie. Szczególnie bliski jest mi temat równości pod względem edukacji. Niestety zwłaszcza dziewczętom często odmawia się prawa do nauki, a przez to ogromny potencjał zostaje zmarnowany. W minionych latach przez akcje, takie jak nasze, udało się na przykład zwiększyć liczbę uczniów w krajach Południa. To jednak nie jest wystarczające. Chciałbym zrobić coś więcej, aby uczynić świat w tym zakresie lepszym niż jest dziś i skończę z tym dopiero wówczas, kiedy nie będzie już nic do zrobienia!” 

© www.deutschland.de 

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: