Przejdź do głównej zawartości

Misja edukacyjna: mieć każdego na uwadze.

Niemcy chcą poprawić sprawiedliwość edukacyjną. Spojrzenie na obecne wyzwania i pozytywne zmiany.

14.07.2021
Edukacja pod presją: nauka w czasach koronawirusa jest trudna.
Edukacja pod presją: nauka w czasach koronawirusa jest trudna. © picture alliance / Zoonar

Jak wygląda kwestia sprawiedliwości edukacyjnej w Niemczech?

W międzynarodowych porównaniach w zakresie sprawiedliwości edukacyjnej Niemcy wciąż mają pole do poprawy. Chociaż Instytut Gospodarki Niemieckiej w Kolonii (IW) w swoich badaniach z 2011 i 2016 roku odnotował pozytywny trend, to w 2021 roku stwierdza, „że korelacja między pochodzeniem społeczno-ekonomicznym a sukcesem edukacyjnym ponownie staje się coraz większa. Można to również przypisać silnej imigracji.” System edukacji stoi przed wyzwaniem stworzenia równych szans dla różnych uwarunkowań wstępnych. Odnosząc się do koronakryzysu, badania IW jasno stwierdzają: „Zamknięcie instytucji edukacyjnych na dłuższy okres czasu powoduje, że poziom wsparcia dla dzieci i młodzieży zależy w dużej mierze od środowiska domowego.” Dobrobyt danego kraju tu nie wystarcza: w 2018 roku UNICEF zbadał równość edukacyjną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w 41 krajach uprzemysłowionych. Niemcy uplasowały się w dolnej środkowej części zestawienia, wprawdzie przed USA i Australią, ale za mniejszymi gospodarkami, takimi jak Litwa, Dania i przodująca Łotwa.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Jakie są pozytywne zmiany?

Sukces na uczelniach wyższych w coraz mniejszym stopniu zależy od pochodzenia. W badaniu IW wskazuje się na odsetek młodych ludzi z nieakademickich gospodarstw domowych, którzy zdobyli wyższe wykształcenie lub nadal się kształcą. W latach 2000-2002 wynosił on średnio 18,7 procent, a w 2018 roku już 30 procent. Narodowy Raport Edukacyjny 2020 pokazuje również, że „mobilność w górę” (wykształcenie dzieci jest wyższe niż wykształcenie rodziców) nieznacznie wzrosła, a „mobilność w dół” (wykształcenie dzieci jest niższe niż wykształcenie rodziców) spadła. Ogólnie rzecz biorąc, mobilność w górę w Niemczech jest znacznie wyższa niż mobilność w dół.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: