Przejdź do głównej zawartości

Dać szansę przyszłości

Nadawanie polityce międzypokoleniowego charakteru: rozmowa z Anną Braam, przewodniczącą Fundacji Praw Przyszłych Pokoleń.

Rozmawiała: Maren van Treel, 11.07.2021
Anna Braam (z przodu) angażuje się na rzecz sprawiedliwości międzypokoleniowej
Anna Braam (z przodu) angażuje się na rzecz sprawiedliwości międzypokoleniowej © Simon Lange

Angażuje się Pani na rzecz sprawiedliwości międzypokoleniowej. Co to oznacza?
Przyszłe pokolenie musi mieć takie same możliwości zaspokojenia swoich potrzeb, jak pokolenie obecne. Wiąże się to ze zrównoważonym podziałem zasobów, takich jak nienaruszone środowisko, ale także obciążeń i obowiązków, na przykład w odniesieniu do kosztów transformacji energetycznej.

Jak wygląda sprawiedliwość pokoleniowa w Niemczech?
Niemcy mają jeszcze trochę do nadrobienia: połowa wyborców jest w wieku powyżej 50 lat. Istnieje po prostu niebezpieczeństwo, że polityka jest tworzona bardziej z myślą o tej grupie. Na przykład Federalny Trybunał Konstytucyjny orzekł niedawno, że niemiecka polityka klimatyczna jest prowadzona kosztem młodszych i przyszłych pokoleń. Pozytywnym aspektem jest jednak to, że istnieje coraz więcej form uczestnictwa, które umożliwiają młodszym ludziom wypowiedzenie się – ważne jest jednak to, czy ich żądania znajdą również odzwierciedlenie w polityce.

Zachowanie środowiska dla potomności.
Zachowanie środowiska dla potomności. © ©Halfpoint - stock.adobe.com

W jaki sposób Niemcy mogą stać się bardziej sprawiedliwe pokoleniowo?
Można byłoby na przykład obniżyć wiek uprawniający do głosowania. Dobre byłyby również parytety dla młodych polityków w partiach i parlamentach. Niemiecka Rada Doradcza ds. Zmian Globalnych mogłaby otrzymać prawo do blokowania projektów ustaw, jeśli nie są one przyjazne dla pokoleń. A w polityce klimatycznej kompasem musi być cel 1,5 stopnia. Wycofanie węgla musi zostać zakończone najpóźniej do 2030 roku, a rozwój odnawialnych źródeł energii musi zostać przyspieszony.

W jaki sposób Fundacja przyczynia się do sprawiedliwości międzypokoleniowej?
Przede wszystkim informujemy o sprawiedliwości międzypokoleniowej i zrównoważonym rozwoju. Mamy również status obserwatora w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Osiągnęliśmy tam, że koncepcja sprawiedliwości międzypokoleniowej została również zakotwiczona w paryskim porozumieniu klimatycznym.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: