Przejdź do głównej zawartości

„Walka o zasoby nasila się.”

Christophe Hodder jest pierwszym ekspertem ds. klimatu i bezpieczeństwa w ramach misji pokojowej ONZ - stanowisko to jest finansowane przez Niemcy.   

Rozmawiała: Helen Sibum, 08.09.2020
Christophe Hodder
Christophe Hodder © privat

Opis stanowiska pracy Christophe'a Hoddera ma jak dotąd wyjątkowy charakter: Brytyjczyk jest pierwszym ekspertem ONZ w dziedzinie klimatu i bezpieczeństwa w ramach misji pokojowej ONZ. Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych finansuje to stanowisko, ponieważ jest przekonane, że kwestia klimatu i bezpieczeństwa powinna zajmować wysokie miejsce w agendzie ONZ. Od czerwca 2020 roku Hodder wspiera z Nairobi misję UNSOM w Somalii. Zgodnie z planem przewidywane są regularne podróże do kraju w Rogu Afryki. Jednak ze względu na pandemię koronawirusa nie było to jeszcze dotychczas możliwe.

W jakim stopniu Pana zdaniem klimat i bezpieczeństwo są ze sobą powiązane?
Nie ma wątpliwości, że klimat ulega zmianie. Zmiany te są poważne i rozległe oraz prowadzą do zmian w ekosystemach i warunkach życia. Jest to szczególnie istotne dla grup ludności, które są zależne od tzw. „kapitału naturalnego” - na przykład dla lokalnych rolników, którzy wypasają bydło na brzegach rzek. Nasilające się powodzie sprawiają, że rolnicy ci odchodzą. Przenoszą się na obszary, z których być może korzystają już inni rolnicy. Walka o zasoby naturalne zatem się nasila i wywołuje dalszą interakcję z dynamiką społeczną, polityczną, gospodarczą i demograficzną. Po osiągnięciu określonych wartości progowych i wyczerpaniu ludzkich umiejętności opanowania sytuacji powstaje splot czynników, który w zasadniczy sposób zagraża społecznościom ludzkim. To jest związek pomiędzy klimatem a bezpieczeństwem.

 

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Jakie zagrożenia istnieją w Rogu Afryki, Pana nowym obszarze działalności?
Nasilają się tam susze i powodzie, degradacja środowiska naturalnego gleb, choroby zwierząt i roślin, choroby ludzkie, takie jak malaria, ale także choroby odzwierzęce, takie jak Covid-19. Region ten charakteryzuje się także wysoką gęstością zaludnienia i rosnącą liczbą ludności miejskiej, zwłaszcza w slumsach, co prowadzi do zwiększonego zapotrzebowania na żywność. To z kolei ma wpływ na ceny. W ten sposób zmiany klimatyczne zbiegają się w czasie ze wzrostem ubóstwa i nierówności społecznych. Wszystko to zwiększa niestabilność i konflikty wokół zasobów.

Mam nadzieję, że uda mi się udowodnić znaczenie powiązania klimatu z bezpieczeństwem.
Christophe Hodder, ekspert ds. klimatu i bezpieczeństwa w ramach misji ONZ w Somalii

Jest Pan pierwszym ekspertem ONZ ds. klimatu i bezpieczeństwa w ramach misji pokojowej ONZ. Jaka jest Pana rola?
Moim zadaniem jest wspieranie misji pomocowej ONZ w Somalii (UNSOM) w realizacji jej mandatu w dziedzinie ochrony środowiska. Chodzi o to, w jaki sposób misja uwzględnia w swoich programach wpływ zmian klimatycznych i klęsk żywiołowych. Wspieram zastępcę specjalnego przedstawiciela w Somalii oraz całą misję we włączaniu koncepcji bezpieczeństwa środowiskowego do wszystkich ich działań. Zasadniczo moim zadaniem jest podnoszenie świadomości i koordynacja działań różnych partnerów i podmiotów, w tym organizacji obywatelskich. Mam nadzieję, że uda mi się udowodnić znaczenie powiązania klimatu i bezpieczeństwa oraz połączenia tego wszystkiego w misjach pokojowych w ramach mandatu ONZ.  

W jaki sposób chce to Pan osiągnąć i kim są Pana partnerzy?
Wsparcie otrzymuję między innymi ze strony „Climate Security Mechanism” - grupy w ramach rodziny ONZ. Istnieje już wiele badań, a różni partnerzy intensywnie pracowali nad tym tematem, w tym ambasady niemieckie. Ale jest jeszcze wiele do zrobienia, jeśli chodzi o konkretne zmiany. Będziemy starali się współpracować z politycznymi działami misji, pomagając im w analizie inicjatyw pokojowych związanych z klimatem oraz w tworzeniu instytucji legislacyjnych i prawnych. Jest to jeden z aspektów, natomiast innym jest wspieranie rządu i różnych instytucji w terenie.  

Niemcy znacząco przyczyniły się do wniesienia tej kwestii do Rady Bezpieczeństwa ONZ.
Christophe Hodder, ekspert ds. klimatu i bezpieczeństwa w ramach misji ONZ w Somalii

Współpracuje Pan zatem z dużą siecią.
Absolutnie, i to jest konieczne. Kolejną kwestią jest gromadzenie danych i informacji, które są mi potrzebne do pracy. Dlatego współpracuję z takimi partnerami, jak Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR). W ramach Programu Środowiskowego ONZ otrzymujemy wiele informacji za pośrednictwem zdjęć satelitarnych. Współpracujemy również z organizacjami regionalnymi, które również dostarczają dane i informacje.  

Pańska praca jest finansowana przez federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jak ocenia Pan rolę Niemiec w zwalczaniu zagrożeń dla bezpieczeństwa, wynikających ze zmian klimatycznych?
Niemcy są wiodącym partnerem, jeśli chodzi o zagadnienia związane z klimatem i bezpieczeństwem. Przyczyniły się one do wniesienia tej kwestii do Rady Bezpieczeństwa. Apeluję do nich o dalsze skupienie się na długoterminowych konsekwencjach porozumienia paryskiego. Niemcy powinny poszerzyć agendę dotyczącą klimatu i bezpieczeństwa i nadal podejmować tę kwestię w ramach dialogu na wysokim szczeblu. Zwracam się również do nich o dalsze wzmacnianie potencjału ONZ i organizacji regionalnych. Ważne jest także, aby głosy dotkniętych państw, takich jak Somalia, zostały wysłuchane. Niemcy powinny nadal prowadzić badania, wymieniać się wynikami z partnerami i dawać dobry przykład.

Proszę opowiedzieć nam coś o sobie - w zasadzie pochodzi Pan z branży zdrowotnej.
Tak, pochodzę z sektora zdrowia publicznego, a moja uwaga skupia się na analizie zachowania i zmian w zachowaniu. Duża część tego, co robię w zakresie klimatu, ma związek z tymi zagadnieniami. Większość czasu w mojej karierze zawodowej spędziłem w państwach niestabilnych i krajach rozwijających się. Ściśle współpracowałem z rządami na całym świecie i wiem, jak pomóc we wrażliwych kwestiach. Zanim przybyłem do Somalii, byłem w Nepalu i pomagałem po zakończeniu trzęsienia ziemi. Między innymi angażowałem się na rzecz tworzenie krajowego organu ochrony ludności.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: