Przejdź do głównej zawartości

Wspólne wytwarzanie zielonej energii elektrycznej

Laura Zöckler angażuje się w transformację energetyczną z poziomu zwykłych obywateli – jako członek zarządu Spółdzielni Energetycznej w Heidelbergu.

Kim BergKim Berg, 13.03.2023
Laura Zöckler wspiera rozwój zielonej energii elektrycznej z poziomu zwykłych obywateli.
Laura Zöckler wspiera rozwój zielonej energii elektrycznej z poziomu zwykłych obywateli. © privat

Członkowie Spółdzielni chcą przyczynić się do transformacji energetycznej, aby przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu: „Przedstawiamy ludzi, którzy swoimi pomysłami i zaangażowaniem przyspieszają rozwój energii odnawialnych w Niemczech i na świecie.

Z naturalną energią elektryczną przeciwko kryzysowi klimatycznemu

„Wcześnie nauczyłam się, że energia odnawialna jest rozwiązaniem w walce przeciwko  zmianie klimatu”, mówi Laura Zöckler. Mieszkanka Heidelbergu angażuje się w transformację energetyczną z udziałem obywateli. Jej wizja, która w wielu miejscach miasta stała się już rzeczywistością: „Osoby prywatne produkują energię odnawialną, której potrzebujemy do ekologicznego zaopatrzenia w energię”. Głównym miejscem pracy Zöckler jest Bürgerwerke, stowarzyszenie ponad 110 lokalnych Spółdzielni Energetycznych. W ramach wolontariatu Zöckler angażuje się od 2011 r. w spółdzielni Heidelberger Energiegenossenschaft (HEG).

Spółdzielnia została utworzona w 2010 r. jako związek zaangażowanych obywateli. Spółdzielnie mają w Niemczech długą tradycję. Zrzeszają się w nich osoby, które mają wspólny cel zgodnie z zasadami samopomocy, samorządności i własnej odpowiedzialności. Celem HEG jest możliwość zaopatrywania ludzi w Heidelbergu i w okolicy w 100% energią odnawialną z sąsiedztwa. Od 2018 r. Zöckler jest członkiem trzech zarządów HEG. „Budujemy instalacje solarne, które są finansowane przez ponad 1200 naszych członków. Dodatkowo dostarczamy zieloną energię elektryczną, budujemy punkty ładowania pojazdów elektrycznych i posiadamy udziały w turbinach wiatrowych”.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

„Często jesteśmy określani młodą siłą, ponieważ spółdzielnie energetyczne były kiedyś zakładane głównie przez starszych ludzi”, mówi Zöckler. W odróżnieniu od innych spółdzielni energetycznych HEG pochodzi z inicjatywy studenckiej. Jej celem jest zwiększenie zaopatrzenia przez małych, regionalnych dostawców energetycznych. Jej praca opłaciła się: za swoje zaangażowanie HEG otrzymała w 2014 r. nagrodę Deutscher Solarpreis.

Wciąż w poszukiwaniu wolnych powierzchni pod instalacje fotowoltaiczne

Obecnie spółdzielnia w Heidelbergu realizuje projekty fotowoltaiczne, które sama zaplanowała, sfinansowała i samodzielnie nimi zarządza. Zöckler i jej partnerzy nieustannie szukają wolnych powierzchni na dachach domów prywatnych, obiektów przemysłowych, szkół, stowarzyszeń i budynkach uniwersyteckich. Odsetki i zyski z instalacji są wypłacane członkom Spółdzielni. Przychody HEG inwestuje w realizację kolejnych projektów.

Pozyskany prąd może być wykorzystywany bezpośrednio w budynkach. Prąd nadwyżkowy Spółdzielnia przekazuje do sieci. Za jedną część otrzymuje od państwa wynagrodzenie EEG za rozwój energii odnawialnych, drugą część HEG sprzedaje dla Bürgerwerke. Za pośrednictwem dostawcy zielonej energii elektrycznej ludzie z całych Niemiec mogą pobierać w 100 procentach naturalny prąd. I co ważne: energia słoneczna i wiatrowa pochodzi z regionalnych instalacji w rękach zwykłych obywateli, jak te należące do HEG.

„Za jedną zużytą kilowatogodzinę określona kwota przychodów jest udostępniana przez Bürgerwerke na rozwój energii odnawialnych. Dzięki zużytej energii elektrycznej można więc zrobić jeszcze coś dobrego”, wyjaśnia Zöckler. Obecnie HEG za pośrednictwem Bürgerwerke zaopatruje w zieloną energię elektryczną ponad 1000 gospodarstw domowych i firm.

Pobieranie zielonej energii elektrycznej z własnego dachu jako najemca

Od 2018 r. także 130 mieszkańców w trzech domach wielorodzinnych w południowej części Heidelbergu korzysta z zielonej energii elektrycznej z własnej produkcji za pośrednictwem HEG. W 2022 r. dołączyła jedna czwarta domu wielorodzinnego. Dzięki panelom solarnym mieszkańcy pobierają energię słoneczną z własnego dachu w ramach projektu kwaterowego, która następnie rozdzielana jest na poszczególne mieszkania. Prąd nadwyżkowy płynie do akumulatora i sześciu punktów ładowania pojazdów elektrycznych, spośród których dwa są stale dostępne dla pojazdów carsharing. Jeśli energia słoneczna nie wystarcza na zaopatrzenie domów, załącza się akumulator. „Możemy oferować prąd z własnego dachu na znacznie korzystniejszych warunkach niż prąd pochodzący z sieci”, mówi Zöckler. Dzięki temu najemcy osiągają korzyści finansowe. I wiedzą, skąd pochodzi ich prąd – umożliwia to identyfikację.

Transformację energetyczną w miastach możemy realizować tylko dzięki projektom dzierżawy energetycznej.
Laura Zöckler, Spółdzielnia Energetyczna w Heidelbergu

Właściciele domów, którzy chcą umożliwić swoim najemcom korzystanie z energii elektrycznej z własnego dachu, nie muszą w tym modelu inwestować własnych środków. Planowanie, konserwację i finansowanie paneli solarnych przejmuje HEG. „Dzięki naszym projektom pokazujemy, że transformacja energetyczna jest dziedziną działalności biznesowej, to działa. To sprawia niesamowicie wielką radość i ma sens, ponadto wzmacniamy regionalne tworzenie wartości”, mówi Zöckler.

Produkcja zielonej energii elektrycznej na własne potrzeby za pomocą mini instalacji solarnych

Dodatkowo Spółdzielnia wspiera rozwój tzw. modułów balkonowych, które najemcy mogą montować na własnych balustradach balkonowych. Dzięki mini instalacjom solarnym mogą produkować zieloną energię elektryczną na własne potrzeby. Energia elektryczna kierowana jest kablem bezpośrednio do mieszkania.

Od 2013 r. pracownicy Spółdzielni dzielą się wiedzą i doświadczeniem na warsztatach, aby także inni mogli z powodzeniem wytwarzać i dystrybuować zieloną energię elektryczną. Zöckler jest przekonana: „Transformacja energetyczna w miastach uda się tylko dzięki projektom dzierżawy energetycznej”.

Kolejne portrety osób zaangażowanych w transformację energetyczną znajdują się tutaj.

© www.deutschland.de