Przejdź do głównej zawartości

Zabezpieczenie zaopatrzenia w wodę

Co robią politycy, aby zapewnić w przyszłości zaopatrzenie w wodę? Zapytaliśmy minister Steffi Lemke. 

Kim Berg , 16.03.2023
Od 2021 r. Steffi Lemke kieruje Federalnym Ministerstwem Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych (BMUV).
Od 2021 r. Steffi Lemke kieruje Federalnym Ministerstwem Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych (BMUV). © picture alliance / photothek

Steffi Lemke jest federalnym ministrem środowiska, ochrony przyrody i bezpieczeństwa reaktorów atomowych. W wywiadzie wyjaśnia, dlaczego przede wszystkim miasta mierzą się z problemem zaopatrzenia w wodę i jak może wyglądać nowoczesne zarządzanie deszczówką w gęsto zasiedlonych obszarach. 

Pani Minister, dlaczego miasta mają problemy z zaopatrzeniem w wodę?
Im większe jest miasto, tym bardziej złożone są procesy zaopatrzenia w wodę – i tym wielokrotnie większa jest zależność od zaopatrzenia z okolicznych terenów. Jeśli także w okolicy wzrasta zapotrzebowanie na wodę, np. w rolnictwie w związku z suszami, może dojść do konfliktów związanych z użytkowaniem.  

Problemy z zaopatrzeniem w wodę pojawiają się także wtedy, gdy realizowane są nowe projekty mieszkalne i przemysłowe bez wcześniejszego uwzględnienia ich zapotrzebowania na wodę i możliwości zaspokojenia tych potrzeb. Może tak się zdarzyć wtedy, gdy infrastruktura zaopatrzeniowa nie spełnia już wymogów, na przykład zasobniki mają za małe wymiary lub punkty poboru nie udostępniają wystarczającej ilości wody. 

Jak można poprawić zaopatrzenie w wodę w miastach?
Moim zdaniem świetnym pomysłem są tzw. miasta gąbczaste. Bazują one na strategii rozwoju miast wrażliwych na wodę i odpornych na klimat. Celowe zatrzymywanie wody w miastach za pomocą różnych środków, takich jak zasobniki wodne czy powierzchnie wielofunkcyjne, ma sens i będzie miało coraz większe znaczenie w przyszłości w obliczu konsekwencji kryzysu klimatycznego. Chodzi na przykład o nawadnianie terenów zielonych. Miasta gąbczaste mogą nawet udostępniać przydatne rezerwy wody w okresach suszy i lepiej radzić sobie z ekstremalnymi zjawiskami, takimi jak ulewa czy długo utrzymująca się susza. Są ponadto korzystne dla miejskiego klimatu i zachowania różnorodności biologicznej. 

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Jak postrzega Pani realizację koncepcji w praktyce i z jakimi wyzwaniami należy się jeszcze zmierzyć?
W praktyce niestety nadal zauważamy braki w kwestii realizacji. Koncepcja miast gąbczastych wymaga zwykle zupełnie innego myślenia i wymiany między różnymi dyscyplinami, takimi jak budowa dróg, odwadnianie miast, zieleń miejska, budownictwo i architektura. Do tej pory nie byliśmy do tego przyzwyczajeni. Intensywna wymiana, zwłaszcza z działem urbanistyki, jest warunkiem koniecznym do realizacji tych nowych koncepcji z korzyścią dla wszystkich. 

© www.deutschland.de 

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here:

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.