Czy język niemiecki jest...?

Czy język niemiecki jest trudny do nauki? Czy jest spokrewniony z łaciną? Odpowiadamy na najczęściej wyszukiwane w Google pytania dotyczące języka niemieckiego.

Wszystko, co zawsze chciałeś wiedzieć o języku niemieckim.
Wszystko, co zawsze chciałeś wiedzieć o języku niemieckim. Krakenimages.com - stock.adobe.com

Internauci zadają w Google wiele pytań dotyczących języka niemieckiego. Tutaj znajdziesz odpowiedzi.

Czy język niemiecki jest trudny do nauki?

Już amerykański pisarz Mark Twain uważał, że język niemiecki jest pełen pułapek. W swoim satyrycznym eseju „Ten okropny język niemiecki” czyta w myślach niejednego uczącego się niemieckiego. Tak, jest wiele przypadków gramatycznych, trzy rodzaje płci, gramatyka ma swoje pułapki, a wymowa dla wielu nie jest łatwa. Ale czy język niemiecki jest rzeczywiście trudniejszy do opanowania niż inne języki? Naszym zdaniem, nie. W każdym razie dzięki tym wskazówkom jest to o wiele łatwiejsze.

Czy język niemiecki wymiera?

Często czytamy, że język niemiecki wymiera. Jednak fakt, że w codziennym języku niemieckim używanych jest wiele anglicyzmów, nie musi stanowić zagrożenia dla jego istnienia. Wręcz przeciwnie: „Skargi społeczeństwa traktujemy poważnie, ale wyrazy obce, które nie mają odpowiednika w języku niemieckim, uważamy za wzbogacenie naszego słownictwa”, powiedziała Andrea-Eva Ewels, dyrektor zarządzająca Towarzystwa na rzecz Języka Niemieckiego (GfdS). Jedno jest pewne: język niemiecki jest obecnie językiem ojczystym lub drugim językiem dla około 130 milionów ludzi, a około 15,45 milionów ludzi na całym świecie uczy się niemieckiego i tendencja ta stale rośnie. Tak szybko ten język nie może zatem wyginąć.

 

google autocomplete

Czy język niemiecki jest spokrewniony z łaciną?

Tak, oba należą do indoeuropejskiej rodziny językowej, ale niemiecki nie wywodzi się z łaciny. Język niemiecki i łacina są spokrewnione raczej poprzez wspólnego przodka: tak zwany język praindoeuropejski, który został zrekonstruowany z istniejących języków. Pokrewieństwo to można zaobserwować np. w słowach takich jak „Vater” („ojciec”), łacińskie „pater”, czy „Nase” („nos”) i „nasus”. Jednak prawie ważniejszym dla bliskości niektórych słów jest fakt, że na obszarach niemieckojęzycznych w ciągu wielu wieków używano łaciny  jako języka wysokiego poziomu i języka kościelnego.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: