Pomoc finansowa dla studentów

Koronakryzys dotknął także studentów zagranicznych w Niemczech. Przegląd obecnych środków pomocy.

Studenci są zmuszeni pilnować swoich finansów.
Studenci są zmuszeni pilnować swoich finansów. shintartanya - stock.adobe.com

Jak Niemcy pomagają międzynarodowym studentom w koronakryzysie?

Od czerwca 2020 roku studenci zagraniczni mogą ubiegać się o nieoprocentowaną pożyczkę w państwowym banku rozwoju KfW i otrzymywać maksymalnie od lipca 2020 do marca 2021 roku włącznie 650 euro miesięcznie. Informacje na temat wymogów znajdują się na stronie internetowej KfW. Ponadto studenci znajdujący się w sytuacji pandemii wkrótce będą mogli ubiegać się o miesięczne stypendia w wysokości do 500 euro za pośrednictwem lokalnej Organizacji ds. Socjalno-Bytowych Studentów (Studierendenwerke).

Jakie są następne kroki dla studentów biorących udział w wymianie międzynarodowej?

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) pracuje obecnie nad funduszem pomostowym dla studentów z zagranicy i na swojej stronie internetowej gromadzi informacje na temat finansowania w związku z koronakryzysem. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach możliwe jest przedłużenie stypendium. Uczestnicy europejskiego programu wymiany Erasmus+ mogą zachować swoją pomoc finansową, nawet jeśli ze względu na koronakryzys muszą uczęszczać na kursy online w swoim kraju. Absolwenci szkół wyższych lub absolwenci kształcenia zawodowego, którzy muszą przełożyć planowany staż za granicą, mogą podjąć staż w ciągu 18 miesięcy od ukończenia studiów.

Jak pomagają poszczególne uczelnie?

Poza wsparciem ogólnokrajowym uczelnie wyższe w Niemczech znajdują inne sposoby pomocy dla swoich niemieckich i międzynarodowych studentów. Uczelnie w Hamburgu oferują jeszcze na czerwiec za pośrednictwem Organizacji ds. Socjalno-Bytowych Studentów Miasta Hanzeatyckiego nieoprocentowany kredyt w wysokości 400 euro. Drezdeński Uniwersytet Techniczny utworzył fundusz pomocowy na walkę ze skutkami koronawirusa, z którego mogą korzystać studenci w przypadku utraty pracy dorywczej lub opieki nad dziećmi, a także w innych sytuacjach kryzysowych spowodowanych pandemią.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: