Przejdź do głównej zawartości

Moje pokolenie

Badacze pokoleniowi rozróżniają w dzisiejszym życiu zawodowym cztery grupy. Mała typologia.

Martin Orth, 02.01.2022
Telefon komórkowy pokolenia baby boomers: budka telefoniczna
Telefon komórkowy pokolenia baby boomers: budka telefoniczna © picture alliance / R. Goldmann

Baby boomers, urodzeni w latach 1950-1964

Kommunikationsmittel der Babyboomer: Telefon mit Wählscheibe
© Smiltena/Shutterstock

Pierwsze powojenne pokolenie wychowywało się zazwyczaj z kilkorgiem rodzeństwa i musiało radzić sobie w okresie odbudowy. Dlatego też przypisuje się im asertywność, jak również umiejętność pracy w zespole. To doprowadziło do upragnionego sukcesu w świecie pracy. Ale to pokolenie również łamało tradycyjne zasady i poszukiwało nowych wartości.

Pokolenie X, urodzeni w latach 1965-1980

Typisch für die Generation X: die Diskette
© Santi S/Shutterstock

Pokolenie X dorastało w poczuciu bezpieczeństwa i bez trudności ekonomicznych, często ma ukończoną solidną edukację, ale nie stawia już pracy na pierwszym miejscu, a raczej równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Pokolenie to uważane jest za konsumpcyjne, ale też apolityczne i nieco rozpieszczone. Dobrobyt i bezpieczeństwo finansowe to ważne wartości.

Pokolenie Y, urodzeni w latach 1980-2000

Neu in der Generation Y: Zugang zu Suchmaschinen
© DenPhotos/Shutterstock.

Pokolenie Y zostało wychowane przez troskliwych rodziców i już w młodym wieku mogło mieć wpływ na podejmowane decyzje. Dlatego jego przedstawiciele cenią rodzinę i pozostają z nią związani, ale w pracy również domagają się prawa głosu, informacji zwrotnej i lubią zadawać pytania. Dorastali w czasach cyfryzacji, więc są zorientowani na technologię i dlatego czasem tęsknią za tym, co autentyczne.

Pokolenie Z, urodzeni w latach 2000-2012

Alltag in der Generation Z: das Smartphone
© Primakov/Shutterstock

To pokolenie jest pierwszym, które całkowicie dorastało w cyfrowym świecie. Media społecznościowe stanowią dużą część ich życia. Dla pokolenia Z kariera zawodowa znów wysuwa się na pierwszy plan, ale nie kosztem życia prywatnego. W swoim życiu zawodowym bardziej niż bogactwa szukają uznania i samorealizacji.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: