„Ważny sygnał dla zakładów rzemieślniczych“

Bez względu na to, czy jest to plac budowy czy piekarnia - w rzemiośle brakuje wykwalifikowanych pracowników. Czy planowana ustawa imigracyjna pomoże? Prezes branży rzemieślniczej zabrał w tej sprawie głos.

W branży budowlanej brakuje wykwalifikowanych pracowników.
W branży budowlanej brakuje wykwalifikowanych pracowników. dpa

Gabinet Federalny przyjął projekt ustawy o imigracji pracowników wykwalifikowanych. Rozmawialiśmy o tym z Hansem Peterem Wollseiferem, prezesem Centralnego Związku Niemieckiego Rzemiosła (ZDH):

Proszę Pana, ilu wykwalifikowanych pracowników brakuje w niemieckim rzemiośle i w jakich dziedzinach zapotrzebowanie jest szczególnie duże?
Według statystyk Federalnej Agencji Pracy na koniec 2017 roku w rzemiośle zarejestrowano 150 000 wakatów. Liczba ta jest jednak prawdopodobnie znacznie wyższa i wynosi około  250 000, ponieważ nie wszystkie firmy zgłaszają swoje wolne miejsca pracy do urzędu pracy. Szczególnie dotknięte są zawody budowlane, na przykład w budownictwie lądowym i w sektorze sanitarnym, grzewczym i klimatyzacyjnym, jak również zawody w rzemiośle spożywczym, takie jak rzeźnicy i piekarze.

Prezes branży rzemieślniczej Hans Peter Wollseifer
Prezes branży rzemieślniczej Hans Peter Wollseifer Boris Trenkel

Jakie punkty projektu ustawy o imigracji pracowników wykwalifikowanych są z punktu widzenia rzemiosła mile widziane?
Imigracja pracowników wykwalifikowanych zostanie znacznie ułatwiona: na przykład poprzez eliminację kontroli priorytetów (czy wolne stanowisko można obsadzić odpowiednim kandydatem z Niemiec lub UE; uwaga redakcji) oraz rezygnację z ograniczenia do zawodów deficytowych.

Ponadto dwustronne umowy o pośrednictwie pracy zaproponowane przez rzemiosło będą odgrywały ważną rolę w przyciąganiu wykwalifikowanych pracowników zagranicznych w sposób ukierunkowany. Aby móc nawiązać osobisty kontakt z potencjalnymi pracownikami zagranicznymi, należy ułatwić imigrantom znalezienie miejsca na szkolenie lub miejsca pracy.

Czy wymagania stawiane zagranicznym specjalistom są odpowiednie?
Projekt ustawy zapewnia równowagę między wymogami rynku pracy a uzasadnionymi względami polityki wewnętrznej i azylowej. Z punktu widzenia rzemiosła obawiamy się jednak, że zarówno dowód posiadania wystarczających środków finansowych na utrzymanie, jak i wymagana znajomość języka niemieckiego stanowią znaczną przeszkodę dla profesjonalnie wykwalifikowanych imigrantów.

Rozmawiała: Christina Rath

© www.deutschland.de

Newsletter #UpdateGermany: You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here to: