Przejdź do głównej zawartości

Klucz do pracy w Niemczech

Jeśli chcesz pracować w swoim zawodzie w Niemczech, musisz mieć uznane swoje wykształcenie. Tutaj dowiesz się, jak to funkcjonuje.

Sabine Giehle, 26.09.2022
Wykwalifikowani pracownicy są poszukiwani także w zawodach w branży elektrycznej.
Wykwalifikowani pracownicy są poszukiwani także w zawodach w branży elektrycznej © picture alliance / Rupert Oberhäuser

Uznanie zagranicznych kwalifikacji zawodowych jest głównym kluczem do możliwości podjęcia pracy jako pracownik wykwalifikowany w Niemczech. Tutaj dowiesz się, co to oznacza, jak przebiega procedura i kto może udzielić odpowiedzi na pytania.

Co oznacza uznanie kwalifikacji zawodowych?

W przypadku uznania wykształcenia zawodowego lub dyplomu ukończenia studiów kwalifikacje są równoważne z odpowiednim wykształceniem w Niemczech. O uznanie to należy wystąpić do właściwego organu. W zależności od zawodu czy dyplomu ukończenia studiów zajmują się tym różne urzędy.

Czy uznawanie wykształcenia jest zawsze konieczne?

Jest to konieczne przy wykonywaniu zawodu regulowanego w Niemczech – obowiązuje to niezależnie od kraju pochodzenia. Do tej kategorii zalicza się wiele zawodów z sektora ochrony zdrowia i doradztwa prawnego, ale takie uznanie jest również konieczne w przypadku nauczycieli i inżynierów. Szczegółowy przegląd można otrzymać korzystając z narzędzia do badania uznawalności Anerkennungs-Finder na portalu „Uznawanie w Niemczech” („Anerkennung in Deutschland”).

Większość zawodów w Niemczech nie jest regulowana. Jednak uznanie zagranicznych kwalifikacji zawodowych lub równoważność dyplomu ukończenia studiów wyższych jest zazwyczaj warunkiem wydania wizy dla osób, które nie pochodzą z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub ze Szwajcarii.

Jednak wszystkich dotyczy następująca reguła: oficjalne uznanie równoważności kwalifikacji zawodowych lub dyplomu ukończenia studiów ułatwia poszukiwanie pracy, a także negocjacje płacowe.

Jakie organy zajmują się uznawaniem uzyskanego wykształcenia?

Niemcy są państwem federalnym, w którym 16 krajów związkowych posiada wiele własnych kompetencji. W zależności od rodzaju zawodu za uznawanie zagranicznych kwalifikacji odpowiedzialne są zatem różne organy w krajach związkowych. Portal Anerkennung in Deutschland (Uznawanie w Niemczech) dokładnie informuje, które instytucje są tu właściwe.

Ponadto w bazie danych anabin Centralnego Urzędu ds. Uznawalności Zagranicznego Wykształcenia można już wcześniej sprawdzić, czy dane wykształcenie wyższe jest uznawane w Niemczech za równoważne.

Jakie dokumenty są wymagane w celu uznania?

W celu sprawdzenia równoważności należy przedłożyć np. świadectwo ukończenia edukacji lub potwierdzenie doświadczenia zawodowego. W zależności od celu zawodowego i kraju związkowego może być również wymagane udokumentowanie treści kształcenia, jak np. wykaz przedmiotów i liczba godzin zajęć teoretycznych i praktycznych oraz praktyk odbytych w trakcie kształcenia.

Jakie organy udzielają w tym procesie pomocy?

Osoby, które jeszcze nie mieszkają lub nie pracują w Niemczech, mogą zasięgnąć porady w Centralnym Urzędzie ds. Uznawalności Zagranicznego Wykształcenia (ZSBA). Towarzyszy on również zainteresowanym osobom w trakcie procedury uznawania. Ośrodki doradztwa dla osób, które już przebywają w Niemczech, można znaleźć również na portalu Anerkennung in Deutschland (Uznawanie w Niemczech).

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: