Przejdź do głównej zawartości

Tak brzmi historia Niemiec

Powojenna historia Niemiec naznaczona była podziałem na dwa państwa. Tutaj usłyszysz zdania, które odzwierciedlają momenty historyczne z tego okresu.

25.04.2021
John F. Kennedy przemawia w 1963 roku do berlińczyków.
John F. Kennedy przemawia w 1963 roku do berlińczyków. © picture-alliance/ dpa

Tutaj usłyszysz (i zobaczysz) historyczne momenty powojennej historii Niemiec. Ta historia zawsze naznaczona była podziałem, który zna tylko Korea. Został zakończony 3 października 1990 roku na mocy porozumienia aliantów i zwycięskich mocarstw II wojny światowej.

„Ich bin ein Berliner” („Jestem berlińczykiem”) – John F. Kennedy, prezydent USA

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

26 czerwca 1963 roku Kennedy wypowiedział na balkonie ratusza w Schönebergu w Berlinie Zachodnim powyższe zdanie wyrażające pełną solidarność z Republiką Federalną Niemiec. Przemówienie to było transmitowane na żywo przez telewizję niemiecką i amerykańską i ma status historyczny jako niezłomne zobowiązanie do przestrzegania wartości demokratycznych i przyjaźni niemiecko-amerykańskiej.

„Tear down this wall“ („Zburzcie ten mur!”) – Ronald Reagan, prezydent USA

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

12 czerwca 1987 roku prezydent USA Ronald Reagan w swoim przemówieniu przed Bramą Brandenburską wezwał przywódcę Związku Radzieckiego Michaiła Gorbaczowa do zburzenia wybudowanego w 1961 roku muru berlińskiego. W styczniu 1986 roku Gorbaczow rozpoczął gruntowną reformę Związku Radzieckiego pod hasłami pierestrojki i głasnosti.

„Wir sind das Volk” („My jesteśmy narodem”) – 70 000 obywateli NRD demonstruje w Lipsku

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Pragnienie wolności i demokracji zrodziło się w NRD za sprawą „demonstracji poniedziałkowych”, które rozpoczęły się stosunkowo niewielką falą we wrześniu 1989 roku. Po wiecu skupiającym około 70 000 osób w Lipsku 9 października 1989 roku stały się one niepowstrzymanym ruchem masowym. Hasło „My jesteśmy narodem” podkreślało sprzeciw wobec władzy państwowej. Jedyne zdjęcia z tej historycznej demonstracji sfilmowali potajemnie Siegbert Schefke i Aram Radomski i przekazali je niemieckim mediom.

„...natychmiast, bez zwłoki” – Günther Schabowski, sekretarz ds. informacji NRD

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Miesiąc później, 9 listopada 1989 roku, Günter Schabowski dość zdawkowo odczytał na konferencji prasowej wręczoną mu nieco niejasno sformułowaną notatkę, którą zinterpretował w ten sposób, że każdy, kto chce, może opuścić NRD. Do tego czasu chętni do wyjazdu byli szykanowani, tzw. „Republikflucht” (ucieczka z NRD) była surowo karana, a do uciekinierów strzelano. Na pytanie, od kiedy to będzie obowiązywać, odpowiedział po chwili wahania: „... natychmiast, bez zwłoki”. W rezultacie tysiące ludzi rzuciło się na granicę i tej samej nocy, po 28 latach, mur upadł.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: