Tak innowacyjne są Niemcy

Labor
Projekty, fakty i liczby na temat innowacji i wybitnych badań naukowych z Niemiec.