Przejdź do głównej zawartości

„Jest jeszcze sporo miejsca na poprawę.”

Profesorka psychologii Jule Specht jest zaangażowana w politykę naukową i apeluje o większą równość płci w Niemczech.

10.02.2020
33-letnia Jule Specht prowadzi badania na Uniwersytecie Humboldta.
33-letnia Jule Specht prowadzi badania na Uniwersytecie Humboldta. © Jens Gyarmaty

Pani Profesor, jak wygląda sytuacja kobiet w niemieckiej nauce?

W wielu przypadkach w niemieckiej nauce nadal mamy do czynienia z systematyczną dyskryminacją kobiet. Na szczęście duża część niemieckiego społeczeństwa i świata nauki stała się obecnie bardziej wrażliwa na kwestię równych szans. W ostatnich latach sytuacja kobiet również rozwijała się we właściwym kierunku. Niemniej jednak prawdą jest, że zrobienie kariery naukowej w Niemczech jest często nadal jeszcze trudniejsze dla kobiet niż dla mężczyzn. Niemcy wykazują słabe strony w porównaniach międzynarodowych, między innymi w zakresie odsetka kobiet wśród profesorów/-ek, ale w nauce mamy na przykład również znaczne różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Więc jest jeszcze sporo miejsca na poprawę. Istniejące formaty, takie jak program promujący kobiety profesorki, musiałyby zostać znacznie rozszerzone w celu przyspieszenia poprawy systemu nauki.

Jak wygląda równość szans na różnych etapach kariery?

Odsetek kobiet zmniejsza się wraz ze wzrostem poziomu hierarchii. Mamy zrównoważony stosunek płci wśród studentów na wszystkich kierunkach i w dużej mierze na etapie studiów doktoranckich. W fazie podoktorskiej następuje wielki przełom, gdzie nauka traci wiele dobrych kobiet.

Dlaczego tak jest?

To ma wiele przyczyn: w porównaniu międzynarodowym niemiecki system naukowy cechuje się bardzo długą fazą podoktorską. Średni wiek mianowania na stanowisko profesora wynosi około 42 lat, a więc między uzyskaniem doktoratu a mianowaniem pojawia się długi okres niepewności. Brak perspektyw i konieczność częstej zmiany uczelni dla wielu jest zbyt mało atrakcyjna, porzucają więc naukę lub wyjeżdżają za granicę. Czasami kobiety są również rzadziej brane pod uwagę na stanowisko profesorki niż mężczyźni o porównywalnych kwalifikacjach lub stosowane są kryteria oceny, które już same w sobie mają charakter dyskryminujący ze względu na płeć.

Co należy zrobić, aby osiągnąć większą równowagę?

Uważam, że w Niemczech powinniśmy w jeszcze większym stopniu wspierać sprawdzone na arenie międzynarodowej ścieżki kariery, takie jak stanowiska profesorskie zapewniające w przyszłości stałe zatrudnienie („tenure-track”). Można je objąć zaraz po uzyskaniu stopnia doktora, a w przypadku doskonałych wyników daje ono perspektywę odstępstwa od ograniczenia terminu obowiązywania umowy.

Rozmawiała: Bettina Mittelstraß

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: