Przejdź do głównej zawartości

Spotkanie na rzecz pokoju na świecie

Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa każdego roku przyciąga najważniejsze osobistości w dziedzinie prewencji kryzysowej i bezpieczeństwa: poznaj najistotniejsze fakty o MSC. 

31.01.2024
Christoph Heusgen, przewodniczący Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa
Christoph Heusgen, przewodniczący Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa © picture alliance/dpa

Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa (MSC) odbywa się co rok w stolicy kraju związkowego Bawarii. Wysokiej rangi osobistości światowej polityki, biznesu, nauki i społeczeństwa obywatelskiego przybywają do Niemiec, by wziąć w niej udział – mimo, że gospodarzem nie jest niemiecki rząd federalny, lecz organizator z sektora prywatnego. Odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące MSC. 

Czym jest Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa? 

MSC jest największym na świecie nieformalnym forum w zakresie polityki bezpieczeństwa. Jest ona również największą konferencją tego typu. Głowy państw, ministrowie, decydenci, ludzie nauki i specjaliści w dziedzinie gospodarki oraz organizacje pozarządowe dyskutują tu o wyzwaniach z zakresu polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. MSC jest również platformą dla inicjatyw dyplomatycznych i prywatnych spotkań, dających możliwość omówienia najpilniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa. Z MSC powiązanych jest ponad 100 imprez dodatkowych, odbywających się we współpracy z organizacjami pozarządowymi takich jak Transparency International, Greenpeace lub Amnesty International.  

Do jakich celów dąży MSC? 

„MSC chce zwiększać zaufanie i przyczyniać się do pokojowego rozwiązywania konfliktów“, jak piszą jej organizatorzy o swoim celu. Wspiera ona dialog w przypadkach, w których nie byłby on inaczej możliwy, zapewniając pole do nieformalnych rozmów pomiędzy osobami sprawującymi rozmaite urzędy. Konferencja chce stanowić platformę dla nowych pomysłów, koncepcji i inicjatyw. W tym celu, do Monachium przybywa każdego roku ponad „450 wysokich rangą decydentów i wybitnych liderów opinii z całego świata”. MSC jednocześnie reprezentuje pojęcie bezpieczeństwa bardzo szeroko, włączając również jego wymiar ekologiczny i humanitarny.  

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Kto organizuje MSC?  

MSC jest organizacją o charakterze pozarządowym, jej organizatorem jest Fundacja Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Fundacja została powołana w grudniu 2018 roku, aby zapewnić MSC trwałą niezależność. Darczyńcami fundacji, poza niemieckim rządem federalnym, byli dotąd między innymi rząd kraju związkowego Bawarii, Fundacja im. Roberta Boscha oraz EnBW AG. 

Kto jest przewodniczącym Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa? 

Od początku 2022 roku przewodniczącym MSC, a tym samym gospodarzem i twarzą konferencji, jest ambasador Christoph Heusgen. Dyplomata od 2005 roku był doradcą ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa kanclerz Angeli Merkel, a w latach 2017-2021 pełnił funkcję ambasadora Niemiec przy ONZ. Zastąpił on na tym stanowisku Wolfganga Ischingera, który przewodniczył Konferencji od 2008 roku. Ischinger był wcześniej ambasadorem w Waszyngtonie i Londynie. 

Od kiedy istnieje MSC? 

Konferencja Bezpieczeństwa powstała z Międzynarodowej Konferencji Obronnej, utworzonej w 1963 roku przez dawnego członka ruchu oporu Ewalda-Heinricha von Kleista, która odbywała się w formie prywatnych spotkań. Chciał on przeciwdziałać w ten sposób ryzyku konfliktów zbrojnych. W gronie uczestników pierwszego spotkania znaleźli się między innymi późniejszy kanclerz Niemiec Helmut Schmidt oraz późniejszy sekretarz stanu USA, Henry Kissinger.  

Czy organizowane są konferencje specjalne MSC? 

Oprócz spotkania w Monachium, MSC dodatkowo regularnie organizuje konferencje na określone tematy i dotyczące określonych regionów. W 2023 roku były to na przykład wydarzenia Munich Leaders Meetings w Nairobi i Tokio. Munich Young Leaders obradują razem z MSC w Monachium. W Niemczech, podczas cyklu spotkań „Zeitenwende on tour“ w ramach forów obywatelskich dyskutuje się o niemieckiej polityce bezpieczeństwa

Dlaczego Reguła Chatham House jest tak ważna? 

Większość wydarzeń MSC ma charakter publiczny lub odbywa się zgodnie z Regułą Chatham House. Jej nazwa nawiązuje do dawnego Royal Institute of International Affairs w Londynie. Reguła została sformułowana w 1927 roku i stanowi, że informacje z niejawnych rozmów mogą być upubliczniane pod warunkiem nieujawniania źródeł oraz tożsamości uczestników. Celem Reguły jest umożliwienie publicznego dostępu do wielu informacji, które w innym wypadku mogłyby pozostać nieujawnione.