Przejdź do głównej zawartości

Plan działania na rzecz kobiet i pokoju

Trzy pytania i odpowiedzi dotyczące trzeciego planu działania rządu niemieckiego na rzecz realizacji agendy „Kobiety, pokój i bezpieczeństwo”

Maren van Treel, 05.03.2021
Indyjska żołnierka ONZ podczas misji pokojowej w Liberii w 2007 roku.
Indyjska żołnierka ONZ podczas misji pokojowej w Liberii w 2007 roku. © dpa

W lutym rząd niemiecki przyjął trzeci plan działania rządu niemieckiego na rzecz realizacji agendy Rady Bezpieczeństwa ONZ „Kobiety, pokój, bezpieczeństwo”.

Dlaczego istnieje ten plan działania?

W październiku 2000 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ jednogłośnie przyjęła rezolucję nr 1325 „Kobiety, pokój i bezpieczeństwo”. Jest to pierwsza rezolucja, która uznaje znaczenie kobiet w rozwiązywaniu konfliktów i radzeniu sobie z ich konsekwencjami. Zauważa ona też, że ofiarami konfliktów są przede wszystkim kobiety. Z rezolucji 1325 wynikają trzy zasady polityki: zapobieganie, uczestnictwo i ochrona. Dwie z dziewięciu rezolucji utrwalających 1325 zostały wprowadzone przez Niemcy, które są gorącym orędownikiem agendy „Kobiety, pokój i bezpieczeństwo”.

Jaki jest cel planu działania?

W planie działania rząd federalny określa, co chce konkretnie osiągnąć do 2024 roku: promowanie udziału kobiet w procesach pokojowych i ich ochronę przed przemocą seksualną wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. To, co brzmi teoretycznie, może być bardzo praktyczne: Niemcy wspierają Fundusz na rzecz Pokoju i Pomocy Humanitarnej dla Kobiet (WPHF) i pomagają straumatyzowanym kobietom wspólnie z partnerami takimi jak medica mondiale i Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM). Niemcy są również współinicjatorem sieci Afrykańskiej Sieci Kobiet Liderek (AWLN).

W jaki sposób plan działania zostanie wdrożony?

Plan działania zawiera plan monitoringu i ewaluacji, który określa na potrzeby praktycznej polityki, kto i w jakim okresie jest odpowiedzialny za realizację projektów. Dzięki temu postępy staną się wymierne. Wirtualna wystawa Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Nie ma pokoju bez kobiet” pokazuje wiele konkretnych przykładów zaangażowania Niemiec.

© www.deutschland.de