Przejdź do głównej zawartości

Niemcy wspierają swoich partnerów

Czy to w kwestii wojny Rosji przeciwko Ukrainie, kryzysu żywnościowego czy zmian klimatycznych – rząd federalny realizuje solidarną politykę zagraniczną także w czasach kryzysu.

14.12.2023
Minister spraw zagranicznych Baerbock odwiedza magazyn WFP w Dubaju.
Minister spraw zagranicznych Baerbock odwiedza magazyn WFP w Dubaju. © picture alliance/dpa

Z punktu widzenia Niemiec w 2023 r. politykę determinowały przede wszystkim trzy duże kryzysy: katastrofalna dla Europy wojna Rosji przeciwko Ukrainie, wynikający z niej międzynarodowy kryzys żywnościowy i trwały globalny kryzys klimatyczny. Niemcy wspierają ludzi i państwa, które zostały dotknięte różnymi kryzysami, i blisko współpracują między innymi z Organizacją Narodów Zjednoczonych (ONZ). Poprzez kampanię „In den Fokus” rząd federalny angażuje się także tam, gdzie nie dociera światowa opinia publiczna.

Rosyjska napaść na Ukrainę 

Od momentu utworzenia Republika Federalna Niemiec opowiada się za prawem ludzi do samostanowienia i za nienaruszalnością granic. Rosja złamała te zasady, najpierw zajmując ukraiński Krym, a następnie rozpoczynając wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie. Niemcy wspierają Ukrainę ze wszystkich sił w wojnie obronnej, zarówno pod względem militarnym, jak i udzielając pomocy cywilnej na poziomie państwowym i niepaństwowym. Rząd nie ogranicza swoich wysiłków: w 2024 r. pomoc militarna ma zostać zwiększona z czterech do ośmiu miliardów euro.

Globalny kryzys żywnościowy wskutek rosyjskiej napaści 

Ukraina, jeden z największych producentów pszenicy na świecie, najpierw w ogóle nie mogła eksportować żywności z powodu rosyjskiego ataku. Odkąd usunięto blokadę dzięki międzynarodowemu naciskowi, kraj ogarnięty wojną może ponownie eksportować. Od początku 2023 r. blokada doprowadziła do globalnego kryzysu żywnościowego. W połączeniu z kryzysem energetycznym i finansowym, kryzys ten dotknął w taki czy inny sposób około 1,6 miliarda ludzi w 94 krajach. Niemcy działają na arenie międzynarodowej na wielu płaszczyznach, aby złagodzić konsekwencje. Sfinansowały dostawy zboża do Etiopii i znacząco zwiększyły swój wkład w Światowy Program Żywnościowy ONZ. Od kilku lat są w nim drugim co do wielkości darczyńcą. 

Kryzys klimatyczny dotyka przede wszystkim biedne kraje 

Skutki kryzysu klimatycznego dotyczą przede wszystkim krajów, które nie należą do jego najważniejszych sprawców: państwa wyspiarskie i kraje w strefach klimatycznych zagrożonych suszą i pustynnieniem. Niemcy w sposób zdecydowany realizują międzynarodową transformację energetyczną. Na przykład, już w 2022 r. Niemcy zapewniły rocznie 6,3 miliarda euro na finansowanie adaptacji do klimatu dla krajów nowo uprzemysłowionych i rozwijających się, trzy lata wcześniej niż zapowiadano. Na fundusz „Loss and Damage Fund” dla ubogich krajów rząd federalny udostępnił na początku COP28 pod koniec 2023 r. jako pierwszy kraj razem z Dubajem 100 milionów dolarów amerykańskich. Podczas COP28 po raz pierwszy spotkał się także zainicjowany przez kanclerza Niemiec Olafa Scholza Klub Klimatyczny liczący ponad 36 państw, które chcą rozwijać przemysł neutralny dla klimatu.