Walka o osiągnięcie celu 1,5 stopnia

Na Światowej Konferencji Klimatycznej około 200 krajów szuka sposobów na większą ochronę klimatu. Niemcy mają do odegrania kluczową rolę.

Jasny cel: ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia.
Jasny cel: ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia. pa/NurPhoto

Fale upałów i susze, burze i powodzie: konsekwencje zmian klimatycznych są od dawna odczuwalne na całym świecie, a presja na rządy, by podjęły działania, jest odpowiednio duża. Wyjaśniamy, czemu służy Światowa Konferencja Klimatyczna COP26 i jakie cele w zakresie ochrony klimatu stawiają sobie Niemcy i Unia Europejska:

Co będzie przedmiotem negocjacji na Światowej Konferencji Klimatycznej COP26 w Glasgow?

Na konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu około 200 krajów walczy o znalezienie sposobów na spowolnienie globalnego ocieplenia. 26. edycja konferencji odbędzie się w listopadzie 2021 roku w Glasgow, w Szkocji. Tak zwany COP26 miał się odbyć w 2020 roku, ale został przesunięty o rok z powodu pandemii koronawirusa. COP to skrót od Conference of the Parties, co oznacza konferencję umawiających się stron. Podobnie jak w przypadku poprzednich spotkań w Glasgow nacisk zostanie położony na największych producentów gazów cieplarnianych – Chiny, USA i Unię Europejską.

Negocjacje opierają się na paryskim porozumieniu klimatycznym z 2015 roku, kiedy to społeczność międzynarodowa postanowiła ograniczyć globalne ocieplenie do poziomu znacznie poniżej dwóch stopni Celsjusza, a jeśli to możliwe – do 1,5 stopnia. W Glasgow uwaga zostanie skupiona na tym, jak konkretnie można ten cel osiągnąć. Odbędzie się również debata na temat sposobu, w jaki kraje uprzemysłowione zrealizują swoje zobowiązanie do przekazania uboższym krajom, które często szczególnie mocno odczuwają skutki zmiany klimatu, 100 miliardów dolarów rocznie na ochronę klimatu.

Jakie są plany klimatyczne Niemiec i UE?

Niemiecki rząd zaostrzył w 2021 roku niemiecką ustawę o ochronie klimatu. Cele są obecnie bardziej ambitne niż poprzednio: do 2030 roku emisja gazów cieplarnianych ma zostać zmniejszona o 65% w porównaniu z rokiem 1990, a do 2045 roku ma zostać osiągnięta neutralność pod względem emisji gazów cieplarnianych. Unijny Zielony Ład zakłada, że do 2050 roku Europa stanie się pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie. W Niemczech, a także na szczeblu europejskim, trwają intensywne dyskusje na temat tego, w jaki sposób można osiągnąć te cele.

Dlaczego ta dekada ma kluczowe znaczenie dla ochrony klimatu?

Nadchodzące lata są uważane za decydujące w kwestii tego, czy skutki zmian klimatu uda się jeszcze utrzymać pod kontrolą. Wysiłki nie są jeszcze wystarczające. „Nie jesteśmy nawet blisko punktu, w którym według nauki powinniśmy się znajdować”, oświadczyła Patricia Espinosa, szefowa Sekretariatu Klimatycznego ONZ, tuż przed rozpoczęciem Światowej Konferencji Klimatycznej w Glasgow. I stanowczo ostrzegła: „Nieosiągnięcie celów w zakresie temperatury doprowadzi do destabilizacji świata i niekończącego się cierpienia, zwłaszcza dla tych, którzy w najmniejszym stopniu przyczynili się do emisji gazów cieplarnianych do atmosfery Ziemi.”

© www.deutschland.de