Dobre zabezpieczenie

Zmiany klimatu zagrażają egzystencji rolników na całym świecie. Ubezpieczenie od ryzyka klimatycznego zapewnia ochronę im i ich rodzinom.

Po burzy: rolnik w chińskiej prowincji Shandong
Po burzy: rolnik w chińskiej prowincji Shandong picture alliance / Photoshot

Ze względu na globalne ocieplenie coraz częściej występują susze, osunięcia ziemi i powodzie, co ma katastrofalne skutki. Ubogie kraje, które w niewielkim stopniu przyczyniły się do zmian klimatycznych, są ich skutkami szczególnie dotknięte. Pomocne może tu być ubezpieczenie od ryzyka klimatycznego.

Ubezpieczenie od ryzyka klimatycznego - co to jest?

Reasekurator „Munich Re” szacuje straty z tytułu ekstremalnych zjawisk pogodowych w krajach wschodzących i rozwijających się w latach 1980-2016 na 1 bilion USD. Zaledwie trzy procent tej sumy było ubezpieczone. I właśnie tu wchodzi w grę ubezpieczenie od ryzyka klimatycznego. Koncepcja jest taka, że zamożne kraje przekazują pieniądze na ochronę dla tych, których w przeciwnym razie nie byłoby na nią stać.

Jak narodził się ten pomysł?

Począwszy od 2007 roku niektóre kraje Karaibów i Afryki stosują modele ubezpieczeń na wypadek katastrof. Pierwsza globalna inicjatywa pojawiła się w 2015 roku z inicjatywy Niemiec. Podczas szczytu w bawarskim Elmau, w ramach swojej prezydencji G7, Niemcy powołały inicjatywę „InsuResilience”. Dwa lata później, podczas niemieckiej prezydencji G20, została ona rozszerzona i stała się światowym partnerstwem „InsuResilience Global Partnership”. Oprócz banków rozwoju uczestniczą w niej również firmy ubezpieczeniowe. Do 2025 roku 500 milionów ludzi w najbiedniejszych krajach powinno otrzymać dostęp do ubezpieczeń klimatycznych.

Jak to konrektnie działa?

Niemieckie Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej (GIZ) jest jedną z organizacji odpowiedzialnych za realizację. „Wspieramy rozwój ubezpieczeń od ryzyka klimatycznego na całym świecie”, mówi Alexander Jäger z GIZ. Wspólnie z partnerami organizacja opracowuje modele dla regionów i krajów, które do tej pory nie dysponowały odpowiednimi ubezpieczeniami. Jäger przytacza Peru jako przykład. „Tam na zlecenie Federalnego Ministerstwa Środowiska opracowaliśmy wraz z reasekuratorem `Munich Re´ ubezpieczenia rolne.” W rezultacie liczba ubezpieczonych rolników wzrosła prawie dwukrotnie, osiągając liczbę ponad 310 000.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: