Przejdź do głównej zawartości

W razie potrzeby poparcie parytetu dla kobiet

Niemiecki rząd przyjął ustawę o udziale kobiet w zarządach. Przeczytaj tutaj, jak wygląda sytuacja w zakresie równouprawnienia.

Jennifer Wagner, 27.02.2021
Obecnie prawie co trzeci menedżer w Niemczech to kobieta.
Obecnie prawie co trzeci menedżer w Niemczech to kobieta. © picture alliance / Zoonar

Liczba pracujących kobiet w Niemczech rośnie, ale dość powoli: w 1999 roku udział zatrudnionych kobiet  wynosił niecałe 44 procent, w 2019 roku o trzy procent więcej. Nadal istnieją również nierówności w dochodach: w 2019 roku skorygowana luka płacowa między płciami wynosiła 19 procent – o tyle średnie godzinowe zarobki kobiet były niższe od zarobków mężczyzn. Jednak około trzy czwarte różnic w wynagrodzeniach ma charakter strukturalny, ponieważ kobiety często pracują w gorzej opłacanych branżach i zawodach. Ale nawet w porównywalnych warunkach kobiety zarabiają o około sześć procent mniej. Trzy pytania i odpowiedzi na temat równouprawnienia w świecie pracy.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

W jaki sposób polityka wspiera zatrudnienie kobiet?

Na przykład poprzez urlop rodzicielski i zasiłek rodzicielski, które zachęcają matki do wcześniejszego powrotu do pracy. Matki i ojcowie otrzymują od państwa rekompensatę przez pewien okres czasu, jeśli nie pracują z powodu opieki nad dziećmi. Jednak to matki zazwyczaj biorą większą część urlopu rodzicielskiego. Wielu mężczyzn pozostaje w domu tylko przez dwa miesiące – jest to minimum wymagane do uzyskania prawa do zasiłku rodzicielskiego.

Jak wygląda sytuacja na stanowiskach kierowniczych?

Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego w 2019 roku prawie co trzeci członek kadry kierowniczej był kobietą. Niemiecki rząd uważa, że to zbyt mało i na początku 2021 roku przygotował ustawę, która ma wprowadzić kwotę dla kobiet. W przyszłości w zarządach liczących więcej niż trzech członków będzie musiała zasiadać co najmniej jedna kobieta. Ponadto członkowie zarządu powinni mieć możliwość zawieszenia swojego mandatu w przypadku urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego.

Jaką rolę odgrywa pandemia koronawirusa?

Zamknięte przedszkola i szkoły sprawiają, że opieka w domu staje się koniecznością i, jak pokazują badania, przejmują ją głównie kobiety. Doprowadziło to do debaty na temat regresji w zakresie równości. „Przeżywamy przerażającą retradycjonalizację”, pisze socjolożka Jutta Allmendinger w tygodniku „Die Zeit”. Jesteśmy świadkami „podziału ról, który odpowiada temu z pokolenia naszych rodziców i dziadków”. Inni badacze spodziewają się natomiast poprawy sytuacji po zakończeniu pandemii koronawirusa: zwiększenie elastyczności dzięki pracy w trybie home office ułatwi godzenie życia rodzinnego z zawodowym.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: