Przejdź do głównej zawartości

Artykuł 4: wolność wyznania

Josef Schuster: wolność, o którą musimy walczyć

Josef Schuster, 23.04.2019
Josef Schuster, przewodniczący Centralnej Rady Żydów w Niemczech
Josef Schuster, przewodniczący Centralnej Rady Żydów w Niemczech © Photothek via Getty Images

Ustawa Zasadnicza jest osiągnięciem, którego nie jesteśmy w stanie docenić w wystarczając sposób. Z punktu widzenia wspólnot religijnych artykuł 4 ma szczególne znaczenie, ponieważ gwarantuje wolność wyznania.

Ze względu na uwarunkowania historyczne znaczenie artykułu 4 sięga z punktu widzenia społeczności żydowskiej znacznie dalej. Warto rozważyć artykuł w całości: „Wolność wyznania, sumienia, swoboda przekonań religijnych i światopoglądowych są nienaruszalne. Swoboda praktyk religijnych jest gwarantowana. Nikogo nie wolno zmuszać do służby wojskowej z bronią wbrew jego sumieniu (...)”.

Wolność wyznania jest nienaruszalna.
Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec, artykuł 4

Doświadczenie całkowitego pozbawienia praw obywatelskich i prześladowań podczas narodowego socjalizmu wyłącznie z powodu przynależności do judaizmu jest nadal bardzo obecne w rodzinach żydowskich. Despotyzm państwowy, który wówczas dominował, nie jest abstrakcyjną wiedzą historyczną. Nie, prawie każda rodzina ma osobiste wspomnienia o cierpieniach okresu Schoah.

Zrozumienie wielkiego znaczenia nienaruszalności wolności wyznania i przekonań religijnych są zatem prawdopodobnie bardziej widoczne w społeczności żydowskiej niż gdziekolwiek indziej.

Jednocześnie jesteśmy bardzo świadomi znaczenia wolności sumienia, która również gwarantuje artykuł 4. Komuniści i socjaldemokraci byli wraz z Żydami jednymi z pierwszych ofiar narodowych socjalistów. Nawet bojownicy ruchu oporu, którzy odważnie podążali za głosem swego sumienia, zwykle płacili za to swoim życiem. Tysiące Żydów cierpiało razem z tymi ludźmi w obozach koncentracyjnych. To doświadczenie zjednoczy nas na zawsze.

Z ogromną świadomością twórczynie i twórcy Ustawy Zasadniczej uwzględnili podstawowe prawa na początku Ustawy Zasadniczej. Wolność wyznania i sumienia zajmuje zatem ważne czwarte miejsce.

Demokraci nie mogą tolerować wrogości wobec Żydów i muzułmanów jako zwykłego przypadku.
Josef Schuster, przewodniczący Centralnej Rady Żydów w Niemczech.

O tę wolność musimy walczyć. W Niemczech nie istnieje ona bowiem w życiu codziennym bez ograniczeń. Synagogi muszą być chronione przez policję. Żydzi, którzy są rozpoznawalni jako tacy, są atakowani publicznie. Meczety i muzułmanie są również coraz bardziej narażeni na ataki i wrogość.

Demokraci nie mogą tolerować tego jako zwykłego przypadku. Tak bowiem, jak artykuł 4 daje niektórym osobom nieograniczone prawo do braku przynależności religijnej lub do ukrywania swoich wyznań, tak wszyscy obywatele muszą na podstawie Ustawy Zasadniczej również mieć możliwość korzystania z prawa do nieograniczonego życia w swojej religii.
 

Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec, artykuł 4
 

(1) Wolność wyznania, sumienia oraz przekonań religijnych i światopoglądowych są nienaruszalne.

(2) Należy zagwarantować swobodę praktyk religijnych.

(3) Nikogo nie wolno zmuszać do służby wojskowej z bronią w ręku wbrew jego sumieniu. Szczegóły określa ustawa federalna.

 

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: