Przejdź do głównej zawartości

Ocalić od zapomnienia

Ocalenie części niemieckiej historii: stowarzyszenie DOMiD zbiera dowody dotyczące migracji. Teraz powstaje również muzeum.

Maren van Treel , 14.09.2022
Migrationsmuseum
DOMiD-Archiv, Köln (domid.org) © domid.org

Imigracja jest częścią niemieckiej historii. W 1990 roku czterech tureckich imigrantów postawiło sobie za zadanie udokumentowanie ważnego fragmentu tej historii. W tym celu założyli w Essen stowarzyszenie DOMiT. Skrót oznacza „Centrum Dokumentacji i Muzeum poświęcone emigracji z Turcji”.

Misja i wizja  

Założyciele DOMiT, w tym jego wieloletni dyrektor zarządzający Aytaç Eryılmaz, zaczęli przybywać do Niemiec od końca lat 70. ubiegłego wieku, niektórzy z nich jako uchodźcy polityczni. Oprócz archiwum chcieli stworzyć również muzeum migracji, początkowo skupiając się na migracji z Turcji, później rozszerzając temat na Niemcy postrzegane całościowo jako społeczeństwo migracyjne. W 2007 roku DOMiD połączył się ze stowarzyszeniem „Muzeum Migracji w Niemczech”. Obecnie mają siedzibę w Kolonii i od tej pory nazywają się „DOMiD” – „Centrum Dokumentacji i Muzeum Migracji w Niemczech”.

Stowarzyszenie gromadzi ponad 150 tys. ówczesnych świadectw i przeprowadza tzw. wywiady dotyczące historii życia, które również są częścią archiwum. Stowarzyszenie organizuje także wystawy. „Po prostu zawsze byłem w drodze, jeździłem po całym kraju. Znajdowałem kogoś lub odkrywałem jakąś małą historię i jechałem tam, często na własny koszt” - opowiada Aytaç Eryılmaz w książce „Das Gedächtnis der Migrationsgesellschaft” („Pamięć społeczeństwa migracyjnego”) Manuela Gogosa.

Powstaje „Dom Społeczeństwa Imigracyjnego”

Dziś DOMiD jest bliski swojej wizji muzeum poświęconego migracji. Wirtualne muzeum istnieje od 2018 roku, trwa planowanie tego fizycznego. Rząd federalny i kraj związkowy Nadrenia Północna-Westfalia przeznaczają na to łącznie 44,26 mln euro. Miasto Kolonia udostępnia teren i halę. „Muzeum będzie miejscem adresowanym do całego społeczeństwa i symbolem uznania, że żyjemy w społeczeństwie migracyjnym. Tam będzie można spotkać się z historiami, które do tej pory nie zostały opowiedziane” - mówi Katrin Schaumburg z DOMiD. Zajmuje się planowaniem merytorycznym muzeum, które na razie będzie nosiło nazwę „Dom Społeczeństwa Imigracyjnego”. W centrum uwagi znajduje się partycypacyjne pisanie historii i chęć stworzenia „miejsca wymiany, dialogu i spotkań”. Otwarcie muzeum planowane jest na 2027 rok.

© www.deutschland.de 

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: