Przejdź do głównej zawartości

Zdrowe jedzenie dla wszystkich

Strategia żywienia przygotowywana przez niemiecki rząd federalny ma od 2023 roku „zapewniać warunki dla zdrowego odżywiania i ruchu“. 

AutorkaSabine Giehle , 29.03.2023
Rząd chce promować zrównoważone odżywianie.
Rząd chce promować zrównoważone odżywianie. © Jacob Lund Photography/AdobeStock

Zdrowe odżywianie to najczęściej także zdrowe życie. Kierując się tą zasadą, rząd federalny postawił sobie za cel, by obywatele Niemiec odżywiali się zdrowiej i w sposób bardziej zrównoważony. W celu realizacji nowej strategii żywienia, latem 2022 roku rozpoczął się zaplanowany na dużą skalę proces partycypacyjny Federalnego Ministerstwa Polityki Żywnościowej i Rolnictwa (BMEL), angażujący przedstawicieli m.in. świata nauki, gospodarki żywnościowej, ochrony środowiska i konsumentów, krajów związkowych, gmin oraz społeczeństwa obywatelskiego. Obecnie, jak wyjaśnia rzeczniczka BMEL, trwa analiza propozycji uzyskanych w drodze warsztatów, ankiet i wydanych opinii. 

W grudniu 2022 roku, rząd federalny Niemiec uchwalił program strategiczny precyzujący ogólne zasady i strukturę przyszłej strategii żywienia. 

Jakie są najważniejsze założenia strategii żywienia?

Program strategiczny określa wytyczne dla przyszłej strategii żywienia wprowadzanej przez niemiecki rząd. Jej celem jest wsparcie transformacji systemu żywienia oraz stworzenie ramowych warunków i struktur, dzięki którym wszyscy obywatele Niemiec mogliby odżywiać się zdrowo i ekologicznie. Strategia stanowi jednocześnie wkład w ochronę środowiska i klimatu oraz ochronę gatunkową, dbając tym samym o bezpieczeństwo żywnościowe przyszłych pokoleń. 

W jaki sposób zdrowe żywienie ma dotrzeć do wszystkich obywateli?

Aby zdrowe odżywianie mogło być jak najłatwiej dostępne dla wszystkich, planowane jest zapewnienie sprzyjającego zdrowiu i zrównoważonego żywienia w punktach żywienia zbiorowego, w szczególności w przedszkolach, szkołach, szpitalach i zakładach opiekuńczych, w kantynach i stołówkach. Program obejmuje także rozpowszechnianie wiedzy na temat zdrowego i zrównoważonego odżywiania oraz ułatwienie dostępu do żywienia opartego w większości na produktach roślinnych. 

Dlaczego zdrowe odżywianie jest takie ważne?

Poprzez nową strategię żywienia, politycy chcą przeciwdziałać skutkom zdrowotnym źle zbilansowanej diety, takim jak nadwaga czy choroby układu krążenia. Kolejnym punktem ciężkości planowanej strategii są konsekwencje niewłaściwego sposobu odżywiania dla środowiska, różnorodności gatunkowejklimatu. Należy wspomnieć, że sektor rolno-spożywczy odpowiada za około jedną czwartą całkowitej emisji gazów cieplarnianych w Niemczech. 

Kiedy ma zostać zrealizowana strategia żywienia?

Do końca 2023 roku strategia żywienia ma zostać uchwalona przez rząd federalny, a do roku 2025 mają zostać wdrożone pierwsze działania.

© www.deutschland.de 

Chcesz regularnie otrzymywać informacje z Niemiec? Zarejestruj się tutaj: