„Chcemy słuchać”

Frederike Berje z Instytutu Goethego o badaniu „Spojrzenie z zewnątrz” („Außenblick”) dotyczącego postrzegania Niemiec w świecie.

Frederike Berje, Instytut Goethego
Frederike Berje, Instytut Goethego privat

Instytut Goethego zajmuje się przede wszystkim wymianą językową i kulturową. Badanie „Spojrzenie z zewnątrz” miało szerszy zakres. Dlaczego było to dla Pani ważne?
Zadaniem Instytutu Goethego jest również przekazywanie aktualnego wizerunku Niemiec. Dlatego interesuje nas to, jak Niemcy są postrzegane na świecie – pełny obraz jest tutaj kluczowy. W badaniu tym szukaliśmy przede wszystkim powtarzających się i rozpowszechnionych wzorców. Aby je ustalić, należało przeprowadzić wywiady z ludźmi z różnych krajów i obszarów.

Jaki jest dla Pani najważniejszy wniosek płynący z tego badania?
Wynika z niego jasno, że współpraca międzynarodowa stoi w obliczu poważnych wyzwań – wystarczy pomyśleć o zmianie klimatu, napięciach społecznych, ucieczkach i migracji, cyfryzacji i towarzyszących jej zmianach w świecie pracy. Te tematy muszą być dyskutowane globalnie. Do tego potrzebna jest wymiana międzynarodowa.

Jakie wnioski wyciąga Instytut Goethego z uzyskanych wyników?
Wielu naszych rozmówców opowiadało z własnego doświadczenia, jak ważna jest znajomość języka niemieckiego po przybyciu. Zachęca nas to do dalszego rozwoju naszych ofert nauki języka niemieckiego. Ankietowani przywiązują również dużą wagę do międzynarodowej wymiany kulturalnej i naukowej oraz chwalą ją jako rzetelną, wieloaspektową, kreatywną i opartą na współpracy. Chcemy kontynuować to integracyjne podejście. Chcemy słuchać, aby wciąż na nowo zastanawiać się i szukać odpowiedzi.

 


Opublikowane w 2021 roku badanie „Spojrzenie z zewnątrz – międzynarodowe spojrzenie na Niemcy w czasach koronawirusa“ („Außenblick – Internationale Perspektiven auf Deutschland in Zeiten von Corona”) zostało opracowane przez Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ) GmbH, Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD) i Instytut Goethego. Opiera się ono na ankiecie online przeprowadzonej wśród ponad 600 osób z prawie 40 krajów, posiadających dogłębną wiedzę na temat Niemiec, jak również na około 50 wnikliwych wywiadach.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: