Przejdź do głównej zawartości

Artykuł 14: Gwarancja własności

Reżyser Harald Siebler, producent filmu o Ustawie Zasadniczej, wyjaśnia, dlaczego własność zobowiązuje.

Harald Siebler, 21.05.2019
Harald Siebler, reżyser filmu „GG 19“.
Harald Siebler, reżyser filmu „GG 19“. © Christine Fenzl

Obecna sytuacja na świecie, w Europie, a zwłaszcza w Niemczech, w połączeniu z dyskusją na temat zrozumienia naszej demokracji i jej podstawowych wartości, stawia obecnie artykuł 14 Ustawy Zasadniczej i jej drugi ustęp w centrum uwagi. W szczególnym przypadku, jakim jest polityka mieszkaniowa i najmu, ostatnie demonstracje w Berlinie oraz debaty publiczne i dyskusje prowadzone przez partie polityczne pokazują wybuchowy charakter dyskusji na temat własności i sposobu jej traktowania.

Własność zobowiązuje.
Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec, artykuł 14

„Własność zobowiązuje. Korzystanie z niej ma jednocześnie służyć dobru ogółu”. Co to oznacza w czasach, gdy sytuacja konkurencyjna naszego systemu społeczno-gospodarczego jest dostosowana do indywidualnego doświadczenia sukcesu i niekoniecznie koncentruje się na zbiorowym doświadczeniu sukcesu?

To podstawowe pytanie. Ponieważ własność traci swoją słuszność, aby służyć dobru ogółu w przypadku, gdy właściciele nie wywiązują się z tego obowiązku. Niszczy się demokratyczną, społeczną ideę solidarności, wspierając tym samym podział na właścicieli i nie-właścicieli - a tym samym podział społeczny.

W przypadku, jeśli własność służy przede wszystkim do zwiększania kapitału, jeśli społeczeństwo zostaje w każdym razie obciążone kosztami, jest ona wykorzystywana wbrew jej przeznaczeniu jako narzędzie redystrybucji finansowej.

W przypadku gdy własność służy jedynie do zwiększenia kapitału, jest ona wykorzystywana niezgodnie z jej przeznaczeniem.
Harald Siebler, reżyser filmu „GG 19 - Niemcy w 19 artykułach“ („GG 19 - Deutschland in 19 Artikeln

Co więc robić? Przede wszystkim należy podnosić świadomość społeczeństwa na temat naszej demokracji i podstawowych wartości. Wspólnota solidarnościowa powinna być zakotwiczona w świadomości ogólnej i w życiu codziennym. Kwestia podstawowa została już sformułowana w artykule 14: w jaki sposób własność może służyć dobru ogółu, a tym samym dalszemu rozwojowi naszego społecznego zrozumienia bez utraty szacunku dla własności z jednej strony i braku własności z drugiej?

Wyżej, dalej, szybciej, więcej, więcej i jeszcze więcej – z perspektywy bezsensowności zgromadzonej własności nie ma to na cmentarzu żadnego znaczenia. I czy nie musimy ponownie przemyśleć kwestii własności w obliczu niszczenia środowiska, zmian klimatu i konsekwencji wypływających z nastawionej na zysk eksploatacji naszych ludzkich i materialnych zasobów? Tak, aby właściciele objęci ochroną na mocy artykułu 14 rzeczywiście sprostali jego roszczeniom.

Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec, artykuł 14: Gwarancja własności

 

  1. Zapewnia się prawo własności i prawo dziedziczenia. Treść tych praw i ich granice określają ustawy.
  2. Własność zobowiązuje. Korzystanie z niej ma jednocześnie służyć dobru ogółu.
  3. Wywłaszczenie dozwolone jest wyłącznie na rzecz dobra ogółu. Może ono być przeprowadzone wyłącznie zgodnie z ustawą lub na mocy ustawy, która określa rodzaj i wysokość odszkodowania. Odszkodowanie wyznacza się przy sprawiedliwym rozważeniu interesów ogółu i osób, do których się odnosi. W przypadku sporu co do wysokości odszkodowania przysługuje droga prawna przed sądami powszechnymi.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany?
Subscribe here: