Przejdź do głównej zawartości

„Wielojęzyczne społeczeństwo”

W Niemczech wiele dzieci wychowuje się wielojęzycznie. Lingwistka Tanja Rinker wyjaśnia, na co rodzice powinni zwracać uwagę.

Carsten Hauptmeier, 25.04.2022
Ekspertka w dziedzinie wielojęzyczności: lingwistka Rinker  Rinker
Ekspertka w dziedzinie wielojęzyczności: lingwistka Rinker Rinker © Constantin Schulte Strathaus

Miliony dzieci w Niemczech dorastają w wielu językach. Lingwistka Tanja Rinker jest współdyrektorką Centrum ds. Wielojęzyczności w Tybindze oraz profesorką języka niemieckiego jako języka obcego na Uniwersytecie w Eichstätt. Wyjaśnia, jak dzieci uczą się dwóch lub więcej języków.

Pani Profesor, jak bardzo rozpowszechniona jest wielojęzyczność w Niemczech?
Nie ma jasnych danych liczbowych. W populacji dorosłych około 26 procent osób ma tło migracyjne, a wśród osób poniżej 18 roku życia odsetek ten wynosi 39 procent. Wielojęzyczność i pochodzenie migracyjne to nie to samo, ale wielu rodziców o pochodzeniu migracyjnym z pewnością przywiozło ze sobą do Niemiec swoje języki. W tych rodzinach istnieje szansa, że dzieci staną się wielojęzyczne.

Na co rodziny powinny zwracać uwagę, aby dzieci mogły dobrze się rozwijać, posługując się dwoma lub więcej językami?
Wielu rodziców nie jest jeszcze pewnych, czy nie lepiej jest mówić w domu po niemiecku. Z badań wiemy jednak, że powinni oni mówić do swoich dzieci w ich własnym języku ojczystym. Nie ma braków w słownictwie, a gramatyka jest również poprawna. Jeśli oboje rodzice rozmawiają z dziećmi w swoim języku, mogą się one bardzo dobrze uczyć języka niemieckiego np. w przedszkolach, placówkach dziennej opieki nad dzieckiem i szkołach.

Jak dobrze przedszkola i szkoły są przystosowane do wielojęzyczności?
Istnieją bardzo duże różnice. Centralnym punktem jest na przykład kształcenie pedagogów. W ostatnich latach wiele w tej kwestii dokonano. Promocja języka odgrywa dziś większą rolę. Bardzo ważne jest również nauczanie języka ojczystego w szkołach. Uczniowie i uczennice rozwijają w ten sposób lepszy stosunek do swojego języka i kultury kraju pochodzenia. Znajomość wszystkich języków, którymi się posługujemy, ma również udowodnione zalety.

Jak kształtowało się nastawienie do wielojęzyczności w Niemczech?
Uważam, że dotarło już do nas, że Niemcy coraz bardziej stają się społeczeństwem wielojęzycznym. Wiele już się zmieniło, na przykład w placówkach dziennej opieki nad dzieckiem czy szkołach. Ale wciąż jest miejsce na poprawę.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: